Κατηγορίες
LOGISTICS

Έτσι «αντιμετώπισε» την πανδημία η Foodlink. Τα αποτελέσματα του 2020 και οι εκτιμήσεις του 2021

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες logistics στην Ελλάδα, οπότε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Foodlink αντικατοπτρίζουν, σε κάποιο βαθμό, τις τάσεις της αγοράς.

Ο Όμιλος της FDL κατάφερε το 2020 να αυξήσει τα έσοδα και να μειώσει τις ζημιές του, ευελπιστώντας σε βελτίωση των μεγεθών του την τρέχουσα χρονιά.

Eπιμέλεια: Φώτης Φωτεινός 

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2019, καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν στα 70,1 εκατ. ευρώ (2019: ποσό 64,2 εκατ. ευρώ).

Αντίστοιχα, το EBITDA έφτασε στο ποσό των 5,78 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 4,71 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ οι καθαρές ζημίες ανήλθαν στα 321 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 4,5 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα σημαντικότερα γεγονότα του 2020

Η πανδημία, λόγω της νόσου του COVID-19 που έπληξε τόσο την ελληνική, όσο και την παγκόσμια οικονομία ήταν το σημαντικότερο γεγονός που είχε να αντιμετωπίσει ο Όμιλος την εξεταζόμενη χρήση.

Η αναστολή της λειτουργίας πολλών καταστημάτων λιανικής, τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και η αύξηση της ανεργίας, είχαν ως συνέπεια οι περισσότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας να δεχθούν σοβαρό πλήγμα.

Παρόλο που ο κλάδος του λιανικού εμπορίου τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών εμφάνισε αύξηση, η ύφεση που παρατηρήθηκε στον τουρισμό άσκησε αντίθετη δύναμη.

Ο Όμιλος της FDL, όπως επισημαίνεται, προσφέρει υπηρεσίες logistics σε ευρύ πελατολόγιο, σημαντικό μέρος του οποίου εμπορεύεται καταναλωτικά αγαθά και κυρίως τρόφιμα, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται σημαντική ύφεση στις πωλήσεις.

Ταυτόχρονα, η αύξηση που παρατηρήθηκε στις διαδικτυακές πωλήσεις (e-commerce), λόγω της εμπορίας του καπνικού προϊόντος IQOS, μέσω της συνεργασίας με την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, αλλά και η περεταίρω ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας που έχει αναπτύξει ο Όμιλος, με προϊόντα της εταιρείας GENERAL MILLS, είχαν θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα του Ομίλου.

Αντίθετα, σημειώθηκε κάμψη στις πωλήσεις υπηρεσιών διεθνών μεταφορών.

Τέλος, όπως αναφέρει η εταιρεία, ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σημείωσε η θυγατρική εταιρεία DIAPO LTD, η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο, προσφέροντας υπηρεσίες Logistics.

Η εταιρεία εξαγοράστηκε το 2018, ενώ το 2020 σημείωσε πωλήσεις ύψους 5,4 εκατ. ευρώ και EBITDA 1,27 εκ. ευρώ.

Η εξέλιξη του Ομίλου FDL το 2021

Η στρατηγική του Ομίλου, όπως υπογραμμίζεται, ήταν και είναι βασισμένη σε νέες τεχνολογίες.

Έχοντας επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στο χώρο των “Logistics Intelligence”, επένδυσε το 2020 σε ρομποτικά συστήματα της εταιρείας GEEK+, ενώ ταυτόχρονα σύναψε σύμβαση αποκλειστικής αντιπροσωπείας των προϊόντων της GEEK+ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος προσθέτει στις υπηρεσίες που προσφέρει, εκτός από λογισμικό διαχείρισης αποθηκών και λύσεις αυτοματισμού στην εφοδιαστική αλυσίδα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η νέα τάση που φέρνει το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Εκτός από την εισαγωγή ρομποτικών συστημάτων, ο Όμιλος – όπως υπογραμμίζεται – επενδύει το 2021 και στον εκσυγχρονισμό του τρόπου διαχείρισης των παραγγελιών, εφαρμόζοντας την τεχνολογία του Vision Picking.

Το Vision Picking καθιστά την χειροκίνητη συλλογή ταχύτερη, μειώνοντας σημαντικά τα λάθη, ενώ μειώνεται ταυτόχρονα ο απαιτούμενος χρόνος εκπαίδευσης των χειριστών.

Ο Όμιλος επένδυσε επίσης, εντός του 2020, στην ανάπτυξη υπηρεσίας ταχυμεταφορών “courier” στο νομό Αττικής, προκειμένου να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν, λόγω της αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει στον τομέα αυτό, καθώς το e-commerce και η εξοικείωση πλέον των καταναλωτών με τις ηλεκτρονικές αγορές απαιτεί λύσεις στην ταχύτερη παράδοση των προϊόντων, συνδυαζόμενες με νέες τεχνολογίες που συνεισφέρουν στην καλύτερη δυνατή εμπειρία που μπορεί να λάβει ο καταναλωτής από την ορθή και έγκαιρη παράδοση του δέματος.

«Είναι σαφές ότι η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας δεν δίνει πολλά περιθώρια ασφαλούς εκτίμησης των μελλοντικών εξελίξεων.

Η ταχύτητα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα ολοκλήρωσης των εμβολιασμών, καθώς και τα μέτρα ανάκαμψης που θα ληφθούν, προκειμένου να επανέλθει η οικονομία σε κανονικότητα.

Ο Όμιλος με γνώμονα, την στενή παρακολούθηση του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και της ανάγκης προσαρμογής στις συνθήκες της αγοράς, θα συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του, αναπτύσσοντας τις δραστηριότητές του», αναφέρει η FDL.