Κατηγορίες
LOGISTICS

Οι ενέργειες της SARMED για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας

Η SARMED, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που έχουμε όλοι μας όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, γνωστοποίησε ότι έχει θέσει ως στόχους:

-τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και την πρόληψη περιστατικών ρύπανσης, καθώς και

-την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης.

Προς τον σκοπό αυτό, συστηματικά κοινοποιούνται Οδηγίες με καλές πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και υλοποιούνται σχετικές δράσεις στις οποίες καλούνται οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν.

Επίσης, παρακολουθείται και υπολογίζεται το ανθρακικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας ακολουθώντας πιστοποιημένες μεθόδους και αναλαμβάνονται δράσεις μείωσής του.

Η δράση «Μοιραζόμαστε σκέψεις, επικοινωνούμε ιδέες, αξιολογούμε, ενεργούμε» που υλοποιεί η SARMED αυτή τη φορά ήταν αφιερωμένη σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Πρόκειται για μια δράση που έχει σαν στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν τη γνώμη τους μέσα από ειδικά διαμορφωμένα θεματικά ερωτηματολόγια.

Στις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν, εμφατικά τονίστηκε από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων, σε ποσοστό 95%, ότι είναι σημαντικό η Εταιρεία να πραγματοποιεί δράσεις ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι για τις δράσεις ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιεί η Εταιρεία, είναι ευαισθητοποιημένοι, συμμετέχουν πολύ ενεργά στις σχετικές δράσεις της SARMED οι οποίες είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο απόκτησης πιστοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 50001:2018 (Σύστημα Διαχείριση Ενέργειας) και ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).

Κατηγορίες
LOGISTICS

Η SARMED αρωγός στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τους νέους

Η SARMED αποδεικνύει έμπρακτα τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα μέσα από δράσεις που προάγουν την ανάπτυξη, όχι μόνο των εργαζομένων της, αλλά και νέων αποφοίτων και τελειοφοίτων της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας.

Με μεγάλη χαρά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SARMED κ. Γιάννης Χ. Σαραντίτης αποδέχθηκε την πρόσκληση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Γιάννη Μανιάτη και παρουσίασε μαζί με τον κ. Αντώνη Δανόπουλο, ΙΤ Director, και τον κ. Δημήτρη Θεοδώρου, Quality and Food Safety Manager της SARMED, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, τις νέες τάσεις στα logistics, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία και την πράσινη εφοδιαστική και στις πρακτικές που εφαρμόζει η SARMED.

Παράλληλα, ως χορηγός του 6ου κύκλου του Φοιτητικού Διαγωνισμού του CSR Hellas για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Νίκος Αναλυτής», ο οποίος εστιάζει στο Στόχο #12 (Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και στο Στόχο #4 (Ποιοτική Εκπαίδευση), όπως αυτοί θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στηρίζει έμπρακτα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τη φοιτητική κοινότητα.