Κατηγορίες
LOGISTICS

Αναμορφώνεται έως τα τέλη του έτους το θεσμικό πλαίσιο για την εφοδιαστική αλυσίδα

Στην αναμόρφωση έως τα τέλη του έτους του θεσμικού πλαισίου για την εφοδιαστική αλυσίδα προχωρούν τα υπουργεία Ανάπτυξης και Μεταφορών.

Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου έχει στόχο την εξάλειψη παθογενειών της υφιστάμενης κατάστασης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ευρύτερου κλάδου της αποθήκευσης και των εμπορευματικών μεταφορών.

Έμφαση θα δοθεί, μεταξύ άλλων, και στα agro – logistics, έπειτα από την πρόσφατη εξαγγελία περί δημιουργίας εμπορευματικού κέντρου στη Λάρισα.

Γενικότερα, εκτός από βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, κεντρική στόχευση αποτελεί – σε επιχειρησιακό επίπεδο – η ενίσχυση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, η σύνδεση του σιδηροδρόμου με λιμάνια και ΒΙΠΕ και η ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων και συνδυασμένων μεταφορών.

Σημειώνεται ότι, σε θεσμικό επίπεδο, η εφοδιαστική αλυσίδα αναγνωρίστηκε ως αυτόνομη οικονομική δραστηριότητα με το νόμο 4302/2014 «Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις».

Ο νόμος αυτός ορίζει την έννοια της εφοδιαστικής, τις δραστηριότητες και τις σχετικές με την εφοδιαστική επιχειρήσεις, την έννοια του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) και των σχετικών εγκαταστάσεων, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν ΚΥΑ για την ενεργοποίηση του νόμου και την βελτίωσή του.

Φ. Φωτ. 

Κατηγορίες
LOGISTICS

Οι ενέργειες της SARMED για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας

Η SARMED, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που έχουμε όλοι μας όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, γνωστοποίησε ότι έχει θέσει ως στόχους:

-τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και την πρόληψη περιστατικών ρύπανσης, καθώς και

-την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης.

Προς τον σκοπό αυτό, συστηματικά κοινοποιούνται Οδηγίες με καλές πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και υλοποιούνται σχετικές δράσεις στις οποίες καλούνται οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν.

Επίσης, παρακολουθείται και υπολογίζεται το ανθρακικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας ακολουθώντας πιστοποιημένες μεθόδους και αναλαμβάνονται δράσεις μείωσής του.

Η δράση «Μοιραζόμαστε σκέψεις, επικοινωνούμε ιδέες, αξιολογούμε, ενεργούμε» που υλοποιεί η SARMED αυτή τη φορά ήταν αφιερωμένη σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Πρόκειται για μια δράση που έχει σαν στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν τη γνώμη τους μέσα από ειδικά διαμορφωμένα θεματικά ερωτηματολόγια.

Στις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν, εμφατικά τονίστηκε από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων, σε ποσοστό 95%, ότι είναι σημαντικό η Εταιρεία να πραγματοποιεί δράσεις ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι για τις δράσεις ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιεί η Εταιρεία, είναι ευαισθητοποιημένοι, συμμετέχουν πολύ ενεργά στις σχετικές δράσεις της SARMED οι οποίες είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο απόκτησης πιστοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 50001:2018 (Σύστημα Διαχείριση Ενέργειας) και ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).

Κατηγορίες
LOGISTICS

«Το μέλλον των Εφοδιαστικών Αλυσίδων στην – μετά Covid – εποχή» από την ΕΕΒΨ&L στις 18/5. Το πρόγραμμα

Ο καταλυτικός ρόλος όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας, στηριζόμενες κυρίως στην λογική της ευρύτερης κυκλικής οικονομίας, η διαχείριση κινδύνων και η διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου κινδύνων που προκύπτουν από λειτουργικούς παράγοντες, καθώς και η Ψηφιοποίηση της Αλυσίδας Εφοδιασμού είναι τα βασικά θέματα του επίκαιρου ενημερωτικού διαδικτυακού Forum που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (ΕΕΒΨ&L), σε συνεργασία με την CLEON Conferences & Communications την Τρίτη, 18 Μαΐου 2021, με τίτλο «Το μέλλον των Εφοδιαστικών Αλυσίδων στην μετά Covid-19 εποχή».

Σκοπός της ΕΕΒΨ&L είναι να συσπειρώσει τις δυνάμεις των φορέων και των συνδέσμων που εκπροσωπεί και να αποτυπώσει το πραγματικό στίγμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα.

Θεματολογία

Ενότητα Ι: Κυκλική Οικονομία – Περιβάλλον,

Ενότητα ΙΙ: Risk Supply Chain,

Ενότητα III: Digital Transformation.

Στο τέλος του Forum θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπου θα απαντηθεί από τους Προέδρους διακεκριμένων φορέων της χωράς μας, το ερώτημα σχετικά με το «Πως αντιμετωπίστηκε η εφοδιαστική αλυσίδα στην Covid-19 εποχή και πως πρέπει να πορευτεί από εδώ και πέρα».

Στο διαδραστικό πάνελ της στρογγυλής τραπέζης και με την ενεργό συμμετοχή της πλατφόρμας «Ελλάδα the Project» (https://elladatheproject.com/) θα γίνει ειδική αναφορά στα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση του 1821.

Κατηγορίες
LOGISTICS

Αυτοί είναι οι εθνικοί στόχοι στα logistics: Είσοδος στο top 30 του δείκτη LPI στα επόμενα 5 χρόνια, στο top 20 σε έως 10 χρόνια

Τους εθνικούς στόχους για την ανταγωνιστικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα / logistics και τις εμπορευματικές μεταφορές έχει προσδιορίσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Του Φώτη Φωτεινού 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα καταλάμβανε, το 2018, την 42η θέση στον δείκτη Logistics Performance Index της Παγκόσμιας Τράπεζας, έναντι της 47ης θέσης το 2016 και 44ης το 2014.

Το 2018, η Ελλάδα υπολειπόταν χωρών, όπως η Ιταλία (19η), η Τσεχία (22η), η Πολωνία (28η) και η Ουγγαρία (31η). Στον αντίποδα, προηγούταν χωρών, όπως η Κύπρος (45η), η Τουρκία (47η) και η Ρουμανία (48η).

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Ελλάδα – υπό την προϋπόθεση επίτευξης επιμέρους στόχων, όπως η ενίσχυση των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών και η δημιουργία σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων, δύναται να:

-Να συμπεριληφθεί στις 30 πρώτες χώρες του δείκτη LPI στα επόμενα 5 χρόνια,

-Και στις 20 πρώτες χώρες στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Τα τελευταία χρόνια, στον ευρύτερο κλάδο των εμπορευματικών / συνδυασμένων μεταφορών σημειώνονται σημαντικές εξελίξεις, με κυριότερες την παραχώρηση σε ιδιώτες των δυο μεγάλων λιμένων, των ΟΛΠ και ΟΛΘ, την κατασκευή και λειτουργία νέων οδικών αξόνων και τη προσπάθεια ψηφιοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών.

Τι είναι ο δείκτης LPI

Ο Δείκτης Απόδοσης Logistics (Logistics Performance Index) είναι ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης, που δημιουργήθηκε από την World Bank (Παγκόσμια Τράπεζα), ώστε να βοηθήσει τις χώρες να εντοπίσουν τις προκλήσεις και τις παθογένειες στις επιδόσεις τους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο δείκτης δείχνει τη σχετική ή μη ευκολία και αποτελεσματικότητα, με την οποία τα προϊόντα / εμπορεύματα μπορούν να μεταφερθούν και διακινηθούν σε μια χώρα.

Ο μέσος όρος των χωρών βαθμολογείται σε έξι βασικές παραμέτρους:

-Την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εκκαθάρισης από τις υπηρεσίες συνοριακών ελέγχων,συμπεριλαμβανομένων των τελωνείων.

-Την ποιότητα του εμπορίου και την υποδομή που σχετίζεται με τις μεταφορές.

-Την διευκόλυνση των μεταφορών με ανταγωνιστικές τιμές.

-Την ικανότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών εφοδιαστικής.

-Την ικανότητα εντοπισμού, παρακολούθησης και ανίχνευσης των αποστολών.

-Την επικαιρότητα των αποστολών που φθάνουν στον προορισμό εντός του προγραμματισμένου ή αναμενόμενου χρόνου παράδοσης.

Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Οι νέες αποφάσεις της IRU για το εμβόλιο του Covid, τις συνθήκες εργασίας των οδικών μεταφορέων και την απανθρακοποίηση

Την καθιέρωση ενός ψηφιακού και παγκόσμιου πιστοποιητικού εμβολιασμού για τους επαγγελματίες οδηγούς, καθώς και ένα νέο “Πράσινο Σύμφωνο” που θα οδηγήσει στην απανθρακοποίηση των εμπορικών οδικών μεταφορών αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών (IRU) .

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Προ ημερών, τα μέλη της IRU συγκεντρώθηκαν -διαδικτυακά- για να συζητήσουν βασικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και να ψηφίσουν για τις νέες θέσεις πολιτικής της IRU.

Τα θέματα που βρέθηκαν στην ατζέντα αφορούσαν τον αντίκτυπο του COVID-19 στους operators εμπορικών μεταφορών, την υιοθέτηση ενός παγκόσμιου “οδηγού” συμπεριφοράς και αντιμετώπισης των επαγγελματιών οδηγών, τους εμπορικούς διαδρόμους και την εφαρμογή του Πακέτου Κινητικότητας (Mobility Package) 1 στα πούλμαν.

Οι νέες θέσεις

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ των νέων πολιτικών θέσεων που υιοθετήθηκαν ήταν το μείζον θέμα των εμβολιασμών COVID-19 στους οδηγούς απαιτώντας επείγουσα δράση από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς για την καθιέρωση ενός ψηφιακού, παγκόσμιου και αμοιβαία αναγνωρισμένου πιστοποιητικού εμβολιασμού για τους επαγγελματίες οδηγούς οχημάτων.

Επίσης, αποφασίστηκε η υιοθέτηση ενός «Πράσινου Συμφώνου» που θα καθιστά τις εμπορικές οδικές μεταφορές πλήρως απαλλαγμένες από τον άνθρακα έως το 2050, Το Σύμφωνο αυτό θα βασίζεται στους εξής 5 πυλώνες: εναλλακτικά καύσιμα, Eco-trucks, μαζικές/συλλογικές επιβατικές μεταφορές, αποδοτικότητα οχημάτων και εκπαίδευση και παρακολούθηση οδηγών.

Το Σύμφωνο, το οποίο απορρέει από το όραμα της IRU το 2018 για την απανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών, θα αναλάβει τον ρόλο του καθοδηγητή σε προκλήσεις αειφορίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις οδικές μεταφορές σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Τα μέλη της IRU παρότρυναν επίσης τις κυβερνήσεις να εξαιρέσουν τα εμπορικά οχήματα από τους κανονισμούς πρόσβασης αστικών οχημάτων (UVAR), λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο τους σε όλα τα αστικά δίκτυα κινητικότητας και logistics.

Παγκόσμιος χάρτης μεταχείρισης των οδηγών

Επιπρόσθετα, η IRU παρουσίασε ένα νέο παγκόσμιο χάρτη για τη βελτίωση της μεταχείρισης και αντιμετώπισης των οδηγών σε χώρους παράδοσης/αποθηκευτικούς χώρους, ο οποίος θα παρουσιαστεί επίσημα σε συνεργασία με την Παγκόσμια Συμμαχία Μεταφορέων και τη Διεθνή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές εντός του Μάϊου.

Ο χάρτης καθορίζει τις δεσμεύσεις από πλευράς φορτωτών, μεταφορέων και οδηγών για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Κατηγορίες
LOGISTICS

Νέο συγκρότημα αποθηκών στον Ασπρόπυργο από την Prodea

Για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα των logistics μίλησε στο Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Άρις Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος της Prodea Investments.

Όπως τόνισε, ο τομέας των logistics παρουσιάζει ευκαιρίες για επενδύσεις, λόγω της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, της διακίνησης εμπορευμάτων μέσω της Ελλάδας και της αντοχής του κλάδου την περίοδο της κρίσης.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις που έχει αναλάβει  η εταιρεία, ο κ. Καρυτινός τόνισε πως ετοιμάζεται νέο συγκρότημα αποθηκών στον Ασπρόπυργο και ότι υπάρχει επενδυτικό πρόγραμμα 50 εκατ. ευρώ στα logistics για φέτος.

Για το project του Πύργου του Πειραιά τόνισε πως «είναι ένα εμβληματικό κτίριο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2023 και θα έχει μικτή χρήση», ενώ για το Σαρόγλειο Μέγαρο στην Ομόνοια ανέφερε πως θα δημιουργηθεί ένα ξενοδοχείο 200 δωματίων.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η εταιρεία έχει σε εξέλιξη έργα 400 εκατομμυρίων ευρώ, τα 200 εκατ. από τα οποία έχουν ήδη υπογραφεί και αφορούν κυρίως κλάδους, όπως γραφεία και τα logistics.

Κατηγορίες
LOGISTICS

«Το μέλλον των Εφοδιαστικών Αλυσίδων στην μετά Covid – 19 εποχή» στις 18 Μαΐου

Ο καταλυτικός ρόλος όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας, στηριζόμενες κυρίως στην λογική της ευρύτερης κυκλικής οικονομίας, η διαχείριση κινδύνων και η διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου κινδύνων που προκύπτουν από λειτουργικούς παράγοντες, καθώς και η ψηφιοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού είναι τα βασικά θέματα του επίκαιρου ενημερωτικού διαδικτυακού Forum που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (ΕΕΒΨ), σε συνεργασία με την CLEON Conferences & Communications, την Τρίτη, 18 Μαΐου 2021, με τίτλο «Το μέλλον των Εφοδιαστικών Αλυσίδων στην μετά Covid-19 εποχή».

Σκοπός της ΕΕΒΨ, όπως αναφέρεται, είναι να συσπειρώσει τις δυνάμεις των φορέων και των συνδέσμων που εκπροσωπεί και να αποτυπώσει πραγματικό στίγμα της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα.

Θεματολογία

Ενότητα Ι: Κυκλική Οικονομία – Περιβάλλον,

Ενότητα ΙΙ: Risk Supply Chain,

Ενότητα III: Digital Transformation.

Στο τέλος του Forum θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπου θα απαντηθεί από τους Προέδρους διακεκριμένων φορέων της χωράς μας, το ερώτημα σχετικά με το «Πώς αντιμετωπίστηκε η εφοδιαστική αλυσίδα στην Covid-19 εποχή και πως πρέπει να πορευτεί από εδώ και πέρα».

Στο διαδραστικό πάνελ της στρογγυλής τραπέζης και με την ενεργό συμμετοχή της πλατφόρμας «Ελλάδα the Project» (https://elladatheproject.com/) θα γίνει ειδική αναφορά στα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση του 1821.

Την εκδήλωση χαιρετίζουν:

-Δημήτριος Παπαγιαννίδης, Γενικός  Διευθυντής  Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οδικής Ασφάλειας, Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών,

-Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Διακεκριμένοι Ομιλητές από τις Βρυξέλλες:

-Λίνα Κωνσταντοπούλου, Διευθύντρια,  Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων,

-Γιώργος Σάρρος, Project Manager, Horizon Transport Unit, CINEA, European Commission.

Το Forum αφορά: Στελέχη από τις βιομηχανίες Ψύχους, από τον ευρύτερο τομέα των Logistics, στελέχη βιομηχανιών τροφίμων, εμπορικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι του Δημόσιου Τομέα, επιστημονικών φορέων και ΜΜΕ.

Ώρα διεξαγωγής: 15:00 – 18:30.

Για δωρεάν εγγραφή, πατήστε εδώ.

Κατηγορίες
LOGISTICS ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Γ. Κεφαλογιάννης: Προς «πράσινο φως» στο Θριάσιο Ι, νέο logistics center στη Λάρισα, διαμόρφωση προγράμματος τελών στον σιδηρόδρομο

Την αισιοδοξία του για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ για το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο εξέφρασε, σήμερα, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Του Φώτη Φωτεινού 

Ο υφυπουργός Μεταφορών υποστήριξε ότι το Θριάσιο Ε/Κ θα είναι στο εγγύς μέλλον ο «πυρήνας» των συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι συνεχίζονται κανονικά οι διαδικασίες και για το γειτονικό Θριάσιο ΙΙ, το οποίο θα κατασκευαστεί μέσω ΣΔΙΤ.

Παράλληλα, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τη δημιουργία ενός νέου εμπορευματικού κέντρο στη Θεσσαλία και τη Λάρισα, προκηρύσσοντας μελέτη σκοπιμότητας.

Τέλος, τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης των σιδηροδρομικών μεταφορών και την ολοκλήρωση των συνδέσεων με λιμάνια και ΒΙΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι, το επόμενο διάστημα, θα υπάρξει διαβούλευση με την αγορά για τη διαμόρφωση ενός δεκαετούς – «φιλικού» προς την ανάπτυξη – προγράμματος χρέωσης της σιδηροδρομικής υποδομής.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του υφυπουργού Μεταφορών

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας δίνει στη χώρα ένα σημαντικό πλεονέκτημα ως εμπορική οδός μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές παραμένουν η «ραχοκοκαλιά» του διεθνούς εμπορίου, ο ρόλος της Ελλάδας γίνεται πιο ορατός στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το λιμάνι του Πειραιά, μετά την ιδιωτικοποίησή του την τελευταία δεκαετία, έχει μετατραπεί, μέσω μαζικών επενδύσεων, σε μια άκρως ανταγωνιστική εναλλακτική σύνδεση από άκρο σε άκρο με ασιατικά λιμάνια για μεγάλους παγκόσμιους επιχειρηματικούς φορείς σε σύγκριση με τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης, όσον αφορά τη διάρκεια μεταφοράς, την αξιοπιστία, τη συχνότητα των υπηρεσιών και το κόστος.

H Ελλάδα βελτιώνει σταδιακά τη διεθνή κατάταξή της όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα του εμπορίου και την απόδοση της εφοδιαστικής, εάν και εξακολουθεί να υστερεί από τους κύριους ανταγωνιστές της.

Θα απαιτηθούν περισσότερες εργασίες όσον αφορά τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, την εφοδιαστική της ενδοχώρας και τη διασύνδεση της ελληνικής βιομηχανίας μεταφορών και εφοδιαστικής.

Προκειμένου να αυξήσει την ελκυστικότητά της ως περιφερειακού κόμβου εφοδιαστικής, η Ελλάδα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τουλάχιστον 2 βασικά ζητήματα:

-Μία από τις πρώτες μας προτεραιότητες είναι η λειτουργία μιας αποτελεσματικής αγοράς σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.

Γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά την προσβασιμότητα, τη ποιότητα της υποδομής και της διατροπικής συνδεσιμότητας με άλλους τρόπους μεταφοράς, οι κύριοι ενδιαφερόμενοι έχουν μια μάλλον αρνητική άποψη, προτείνοντας, επομένως, ότι αυτά θα πρέπει να είναι τα επόμενα μεγάλα βήματα για την εκπλήρωση των διεθνών προτύπων.

Από αυτήν την άποψη, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι σημαντικές επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση και τη σηματοδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου πλησιάζουν στην ολοκλήρωση, όπως η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου αμαξοστοιχιών που θα επιτρέψει περαιτέρω αύξηση της παραγωγής και μείωση του κόστους.

Όσον αφορά τη διασύνδεση, σχεδιάζονται νέα έργα για τη σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με όλους τους κύριους λιμένες εμπορευματικών μεταφορών, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Καβάλα, καθώς και με σημαντικές εμπορευματικές και βιομηχανικές περιοχές στην ενδοχώρα.

Επιπλέον, εργαζόμαστε για την εξεύρεση λύσεων σε τουλάχιστον τρεις σημαντικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγορά σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο άμεσο μέλλον, ιδιαίτερα:

*στην έλλειψη διαθέσιμων μηχανών που θα επιτρέψουν στις σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών να αυξήσουν σημαντικά τον φόρτο εργασίας τους,

*στην έλλειψη οδηγών αμαξοστοιχιών, αποτέλεσμα κυρίως μιας αργής πρακτικής και διακοπής της πρακτικής άσκησης, η οποία με τη σειρά της οφείλεται στην έλλειψη λειτουργικού τροχαίου υλικού,

*και τέλος στον εξορθολογισμό των χρεώσεων για τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής.

Ξεκινώντας από το τελευταίο, πιστεύουμε ότι οι χρεώσεις χρηστών βασίζονται στο οριακό κόστος, χρειάζεται να διασφαλιστεί η βέλτιστη αποτελεσματική χρήση της διαθέσιμης χωρητικότητας υποδομής.

Δεδομένου ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις χρειάζονται προβλέψιμα συστήματα χρέωσης, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε στους ενδιαφερόμενους και στην επενδυτική κοινότητα ένα δεκαετές φιλικό προς την ανάπτυξη πρόγραμμα χρέωσης, με βάση το κόστος που βαρύνει άμεσα την υπηρεσία τρένου.

Επιπλέον, είναι ρητή πρόθεση να επενδύσουμε μέσω της ΓΑΙΑΟΣΕ σε νέο τροχαίο υλικό, εξετάζοντας ιδίως τις κατάλληλες τεχνολογίες.

Για αυτόν τον σκοπό, διερευνούμε, μαζί με μεγάλους διεθνείς φορείς, νέες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις συντήρησης τροχαίου υλικού.

-Μια δεύτερη βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η ανάπτυξη πλήρων κέντρων μεταφοράς εμπορευμάτων. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν τέτοιοι κόμβοι εφοδιαστικής στην Ελλάδα.

Στην Αττική, το Thriasio Logistics Center (TLC) πρόκειται να ξεκινήσει, εν αναμονή των τελικών εγκρίσεων από τη ΓΔ Ανταγωνισμού και αναμένεται να είναι ο «πυρήνας» των διατροπικών μεταφορών στην Ελλάδα στο εγγύς μέλλον, δεδομένης της γειτνίασής του με το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και το γεγονός ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλοί τρόποι μεταφοράς εμπορευμάτων (σιδηροδρομικών, οδικών).

Με την ολοκλήρωση, θα γίνει ένα από τα πιο σημαντικά σύγχρονα διατροπικά πάρκα εμπορευματικών μεταφορών και logistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιπλέον, μια νέα διαδικασία υποβολής προσφορών για ένα δεύτερο ΣΔΙΤ στην ίδια τοποθεσία, το Thriasio II, ένας διατροπικός τερματικός σταθμός που θα αναπτυχθεί δίπλα στο TLC αναμένεται να ξεκινήσει έως τον Ιούνιο του 2021.

Όσον αφορά την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ξεκίνησε η διαδικασία ανάπτυξης του κέντρου εφοδιαστικής στο Γκόνο της Θεσσαλονίκης.

Θεωρούμε ότι η δημιουργία του Γκόνου είναι γεωστρατηγικής σημασίας, καθώς αφορά όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά και την ευρύτερη Βαλκανική.

Όπως και στην περίπτωση του TLC, αυτό το έργο απολαμβάνει μοναδικά πλεονεκτήματα, όπως η εγγύτητα με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης (8 χλμ.) και πολλές δυνατότητες μεταφοράς (σιδηροδρομικών και οδικών).

Τέλος, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε μια μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός τρίτου κέντρου logistics στην κεντρική Ελλάδα, στην περιοχή της Θεσσαλίας, κοντά στη Λάρισα, ώστε να αναπτυχθεί στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου ζάχαρης.

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι, χωρίς να πληρούμε αυτούς τους δύο βασικούς όρους, η όλη συζήτηση για τη μετατροπή της Ελλάδας σε διεθνή πύλη εφοδιαστικής θα παραμείνει θεωρητική.

Ενόψει των επόμενων ετών, είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε τις προοπτικές της Ελλάδας, ώστε να εισαχθεί στις 30 πρώτες χώρες του δείκτη LPI στα επόμενα πέντε χρόνια και στις κορυφαίες 20 χώρες στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να στοχεύσουμε σε σταθερούς στόχους που θα πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Όσον αφορά την κυβέρνηση, η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των λιμένων, η ανάπτυξη εφοδιαστικής στην ενδοχώρα σε προσεκτικά επιλεγμένες περιοχές, η βελτίωση της σύνδεσης με τις υπάρχουσες και νέες οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές και η ψηφιοποίηση των τελωνειακών υπηρεσιών θα προσφέρει σαφή και μετρήσιμα οφέλη για την οικονομία της χώρας.

Περιμένουμε ότι όλοι οι σημαντικοί παράγοντες της αγοράς εφοδιαστικής θα επενδύσουν σε ψηφιακό μετασχηματισμό και αυτοματοποίηση της λειτουργίας τους, θα δημιουργηθούν συνέργιες και κοινοπραξίες, ιδίως μεταξύ εταιρειών 3PL / 4PL και ότι θα εδραιώσουν ακόμη περισσότερο την παρουσία τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πιστεύω ότι με αυτούς τους τρόπους η χώρα μας θα επιτύχει εξαιρετικές βαθμολογίες και θα γίνει ένας ακόμη πιο ανταγωνιστικός περιφερειακός ευρωπαϊκός κόμβος εμπορευματικών μεταφορών και logistics.

Κατηγορίες
LOGISTICS ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Luis Blancas, World Bank: Μεταφορές – Logistics θα γίνουν πιο άμεσοι διαμεσολαβητές της οικονομικής ευημερίας

Λίγο πριν από την σημερινή ομιλία του στο Delphi Economic Forum και στη συνεδρία «GREECE AS A LOGISTICS GATEWAY CONNECTING EUROPE», ο κ. Luis Blancas, Transport Specialist της World Bank παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο metaforespress.gr.

Ο κ. Blancas αναφέρεται στις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο ευρύτερος κλάδος των εμπορευματικών μεταφορών και των logistics την περίοδο της πανδημίας, υποστηρίζοντας ότι είναι στο «DNA» του κλάδου η αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων και καταστάσεων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι διαβλέπει ευκαιρίες στον τομέα, ώστε να αναδειχθεί ισχυρότερος από την πανδημία και να γίνει πιο άμεσος διαμεσολαβητής της οικονομικής ευημερίας στο μέλλον, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, της ανόδου των εξαγωγών και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Συνέντευξη στον Φώτη Φωτεινό

-Η πανδημία δημιούργησε μεγάλη ανισορροπία στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και στον τομέα των μεταφορών / logistics. Πιστεύετε ότι o κλάδος αντιμετώπισε με επιτυχία την πρόκληση; Έγινε σωστή και αποτελεσματική διαχείριση της διανομής των προϊόντων;

-Η παγκόσμια βιομηχανία μεταφορών και εφοδιαστικής έχει, γενικά, ανταπεξέλθει των προκλήσεων που θέτει η πανδημία.

Υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτό, όπως ορισμένα σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού που προκαλούνται ή επιδεινώνονται από την πανδημία, αλλά γενικά η συνέχεια στη ροή των εμπορευμάτων, ιδίως από το δεύτερο εξάμηνο του 2020, είναι αξιοσημείωτη.

Η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, για παράδειγμα, αντέδρασε γρήγορα και με ευελιξία για να κάνει προσαρμογές στα δίκτυά της, ώστε να ταιριάζει καλύτερα με την προσφορά και τη ζήτηση κατά τη διάρκεια των lockdown και της αναστολής της λειτουργίας εργοστασίων σε μέρη, όπως η Κίνα, και να επαναφέρει στη συνέχεια την μεταφορική ικανότητα, καθώς μειώθηκαν οι περιορισμοί των lockdown.

 

Η πανδημία, καθώς και άλλα μεγάλα γεγονότα (συμπεριλαμβανομένων συμβάντων που σχετίζονται με το κλίμα, όπως πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα, μη κλιματικές καταστροφές, όπως σεισμοί και λειτουργικά «σοκ», όπως το πρόσφατο περιστατικό στο κανάλι του Σουέζ), έχουν υπογραμμίσει τη σημασία της προσαρμοστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ανθεκτικότητας και της ροής πληροφοριών

 

Το αποτέλεσμα ήταν ότι η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία συνέβαλε, τόσο στη συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού, όσο και στη δική της οικονομική επιβίωση, η οποία ιστορικά έχει υποστεί σημαντικές, συχνά καταστροφικές, κυκλικές διακυμάνσεις.

Μια παρόμοια ιστορία μπορεί να ειπωθεί για την ενδοχώρα, και ιδίως για την αστική, εφοδιαστική στις χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος, όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύχτηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι καταναλωτές και το ευρύ κοινό σε πολλές χώρες καλούνται να αναγνωρίσουν την προσπάθεια των φορέων εκμετάλλευσης φορτηγών και αποθηκών, καθώς – παρά τις διακυμάνσεις – συνέχισαν να λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες, θέτοντας συχνά τους δικούς τους εργαζόμενους σε κίνδυνο.

Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει αυτό, διότι η εφοδιαστική έχει, στον «πυρήνα» της, τη διαχείριση «εξαιρέσεων» και την αντιμετώπιση διαταραχών.

Αυτό κάνουν οι μεταφορείς εμπορευμάτων, οι εταιρείες φορτηγών, οι φορείς εκμετάλλευσης αποθηκών και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής τρίτων (“3PL”) καθημερινά για λογαριασμό των πελατών τους, σε πολύ δύσκολα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας πανδημίας.

Πράγματι, η ανθεκτικότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ιδίως τα χρόνια μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2009, στρατηγικός διαφοροποιητής και κινητήριος δύναμη της κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις.

Αυτό που έχουμε δει είναι ότι, σε αντίθεση με τις αντιλήψεις ότι υπάρχει μια «ανταλλαγή» μεταξύ της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και του κόστους εφοδιαστικής, τα μέτρα ανθεκτικότητας μπορούν, τόσο να μειώσουν το κόστος, όσο και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή συνέχεια.

-Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επιστρέψει το παγκόσμιο εμπόριο στην «κανονικότητα». Ενστερνίζεστε την άποψη αυτή; Κατά την τρέχουσα περίοδο, πιστεύετε ότι ο τομέας των μεταφορών / εφοδιαστικής είναι καλά προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες;

-Το εμπόριο συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση του ΑΕΠ – δηλαδή με τη γενική οικονομική δραστηριότητα.

Και οι προσδοκίες προς το παρόν είναι ότι η παγκόσμια οικονομία θα ανακάμψει γρήγορα το 2021 σε σχέση με το 2020 και στη συνέχεια θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με περίπου τον ίδιο ρυθμό που έκανε τα περισσότερα χρόνια πριν από την έναρξη του COVID-19.

Η πανδημία επηρέασε τα καταναλωτικά πρότυπα, προκαλώντας τη μετάβαση από την κατανάλωση υπηρεσιών και «εμπειριών» (όπως ταξίδια και φιλοξενία) σε καταναλωτικά (και ιδίως οικιακά) αγαθά, γεγονός που οδήγησε σε γρήγορη και διαρκή ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές. Αυτό το αποτέλεσμα της διαρκούς ζήτησης ήταν μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.

Σε συνδυασμό με τις διαταραχές που σχετίζονται με την πανδημία από την πλευρά της προσφοράς, όπως λιγότερο προβλέψιμη διαθεσιμότητα εργαζομένων σε τομείς, όπως λιμάνια και κέντρα εσωτερικής εφοδιαστικής ή έλλειψη κενών εμπορευματοκιβωτίων, καθώς άλλαξαν τα πρότυπα επανατοποθέτησης εμπορευματοκιβωτίων, η αύξηση της ζήτησης οδήγησε σε συμφόρηση, όπως καθυστερήσεις στα λιμάνια, ακόμη και όταν το φορτίο συνέχισε να κινείται και να φτάνει στους τελικούς καταναλωτές.

Ωστόσο, η αναντιστοιχία προσφοράς – ζήτησης είχε οδηγήσει σε αύξηση των τιμών μεταφοράς, ιδίως των τιμών αποστολής.

Συνολικά, ανησυχώ λιγότερο για την αποδοτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού από ό, τι για την αύξηση του κόστους μεταφοράς σε χώρες υψηλού, μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, οι οποίες ενδέχεται να καθυστερήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα και να μεταφερθούν στους τελικούς καταναλωτές με τη μορφή υψηλότερων τιμών.

Ακόμα, εξακολουθώ να αναμένω ότι οι άλλες (πολύ πιο θετικές) τάσεις που διαμορφώνουν την παγκόσμια εφοδιαστική, όπως μια ανανεωμένη παγκόσμια ώθηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η σημαντική πρόοδος προς την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, θα οδηγήσουν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας των μεταφορών σε γενικές γραμμές που θα συμβάλει στη διατήρηση του κόστους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των επιβλαβών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των τοπικών ρύπων που προκαλούνται από τη μεταφορά.

Σε γενικές γραμμές, διαβλέπω ευκαιρίες για τον τομέα της εφοδιαστικής, ώστε να αναδειχθεί ισχυρότερος από την πανδημία και να γίνει πιο άμεσος διαμεσολαβητής της οικονομικής ευημερίας στο μέλλον – όπως μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, της αύξησης των εξαγωγών και της δημιουργίας θέσεων εργασίας – από ό, τι στο παρελθόν.

-Η πανδημία επιτάχυνε τις επενδύσεις σε εξοπλισμό, δικτύωση και ψηφιοποίηση. Θα συνεχιστεί αυτή η τάση;

-Ναι, γιατί αυτές οι επενδύσεις θα είναι κρίσιμες για την ικανότητα των εταιρειών μεταφορών και εφοδιαστικής να ανταγωνίζονται και να παρέχουν βέλτιστες υπηρεσίες.

Πιστεύω ότι οι προσδοκίες των ιδιοκτητών φορτίου από τους παρόχους υπηρεσιών logistics αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου.

Η πανδημία, καθώς και άλλα μεγάλα γεγονότα (συμπεριλαμβανομένων συμβάντων που σχετίζονται με το κλίμα, όπως πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα, μη κλιματικές καταστροφές, όπως σεισμοί και λειτουργικά «σοκ», όπως το πρόσφατο ατύχημα στο κανάλι του Σουέζ), έχουν υπογραμμίσει τη σημασία της προσαρμοστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ανθεκτικότητας και της ροής πληροφοριών.

Η ψηφιοποίηση και η δικτύωση αποτελούν τον «πυρήνα» για να κάνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού πιο ευέλικτες, ανθεκτικές και ικανές να παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό το βλέπω ως μόνιμη τάση που θα διαμορφώσει τη βιομηχανία logistics για τις επόμενες δεκαετίες, όπου οι διπλές επιταγές της αποδοτικότητας και των νέων περιβαλλοντικών προτύπων λειτουργούν σε συνδυασμό με την έναρξη νέων ψηφιακών τεχνολογιών και τη διαπίστωση μιας παγκόσμιας ώθησης για την αλλαγή του κλίματος, όπως δίδεται, ως παράδειγμα, από την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Το “Last – mile“, δηλαδή η παράδοση προϊόντων στο σπίτι ήρθε στο προσκήνιο την περίοδο της πανδημίας. Τι κινήσεις πρέπει να κάνουν οι εταιρείες μεταφορών / logistics;

-Η ανάπτυξη που έχουμε δει στο ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C), που εκτινάχτηκε σε πολλές αγορές (ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλό εισόδημα) κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα μείνει τα επόμενα χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα αναβαθμίζουν ολοένα και περισσότερο τομείς, όπως η αστική εφοδιαστική, η αστική κινητικότητα και η δραστηριοποίηση σε τοπικό / αστικό επίπεδο.

Ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να αποφασίσουν να φέρουν τουλάχιστον μέρος της εφοδιαστικής τους εσωτερικά, μέσω ιδιωτικών μέσων που μπορούν να ελέγξουν καλύτερα, ενώ άλλες θα γίνουν πιο επιλεκτικές στην επιλογή των παρόχων υπηρεσιών τους για υπηρεσίες διαλογής και παράδοσης.

 

Η ανθεκτικότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ιδίως τα χρόνια μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2009, στρατηγικός διαφοροποιητής και κινητήριος δύναμη της κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις

 

Από την πλευρά τους, οι μεταφορείς και οι πάροχοι εφοδιαστικής τρίτων θα πρέπει να προσαρμοστούν σε περιβάλλοντα, όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πιο εμφανές, επιταχύνοντας, για παράδειγμα, τις προσπάθειες ηλεκτροκίνησης των αστικών στόλων τους, αναδιοργανώνοντας τις εγκαταστάσεις διανομής για παραδόσεις λιανικής τελευταίου μιλίου ή πιο προσεκτικής ευθυγράμμισης των λειτουργιών τους, ώστε να συμμορφώνονται με τις τοπικούς (αστικές / περιφερειακές) ανάγκες.

Τέλος, τόσο οι αποστολείς, όσο και οι πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής θα πρέπει να εμβαθύνουν τις προσπάθειές τους να συνεργαστούν και να έρθουν σε συζητήσεις με τις τοπικές κυβερνήσεις.

Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και τον επηρεασμό του σχεδιασμού και των κανονιστικών αποφάσεων από κυβερνητικούς φορείς.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν καλύτερα σε σχέδια δημόσιου – ιδιωτικού τομέα για να καταστήσουν την εφοδιαστική πιο αποτελεσματική, όπως την ανάπτυξη συστάδων logistics που εξυπηρετούν αστικές περιοχές.

-Στην αστική κινητικότητα, οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν πληγεί σοβαρά, με πολλούς επιβάτες να επιλέγουν ιδιωτικές μεταφορές. Θα συνεχιστεί η τάση αυτή;

-Αυτό παραμένει μια ανοιχτή ερώτηση. Υπάρχουν πολλές «τάσεις» εδώ. Από τη μία πλευρά υπάρχει η επίδραση που επισημαίνετε, για τα άτομα που συνήθιζαν να μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνιακά μέσα, αλλά είχαν την επιλογή της ιδιωτικής κινητικότητας – δηλαδή, τη χρήση αυτοκινήτου – και που χρησιμοποιούν τώρα τα αυτοκίνητά τους αντί για τις δημόσιες συγκοινωνίες για να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση στον ιό.

Υποψιάζομαι ότι τα περισσότερα άτομα σε αυτό τον τομέα θα επιστρέψουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε καθώς η κατανόησή μας για τον ιό συνεχίζει να βελτιώνεται (για παράδειγμα, μάθαμε ότι ο κίνδυνος μόλυνσης στις περισσότερες περιοχές δημόσιων μεταφορών είναι σχετικά χαμηλός) και τα ποσοστά εμβολιασμού συνεχίζουν να αυξάνονται και τα ποσοστά μόλυνσης να μειώνονται.

Στη συνέχεια, υπάρχουν άτομα που δεν χρησιμοποιούν τη δημόσια συγκοινωνία και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ιδιωτικά αυτοκίνητα, τα οποία, ενώ πιθανότατα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ιδιωτικά μέσα, μπορεί να πειστούν να στραφούν στις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς αυτές γίνονται όλο και πιο προσανατολισμένες στον χρήστη και πιο ευφυείς με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Επίσης, υπάρχει ο αντίκτυπος των μη μηχανοκίνητων μεταφορών και της μικρο-κινητικότητας (ηλεκτρονικά σκούτερ κ.λπ.), τα οποία έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε πολλές περιπτώσεις ωθώντας τους ανθρώπους εκτός από τη χρήση λεωφορείων ή άλλων μορφών μαζικών μέσων μαζικής μεταφοράς, και που μπορεί να γίνουν μακροπρόθεσμα οι εναλλακτικοί τρόποι αστικής κινητικότητας.

Με άλλα λόγια, η καθαρή επίδραση αυτών των «τάσεων» είναι άγνωστη προς το παρόν και οποιαδήποτε εκτίμηση θα είναι αναγκαστικά εναρμονισμένη με το περιβάλλον.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υποστηρίξουν οι κυβερνήσεις τις δημόσιες συγκοινωνίες και την αστική κινητικότητα ως δημόσια αγαθά και οι τελικοί χρήστες να γνωρίζουν τις διαθέσιμες επιλογές και τον αντίκτυπο της επιλογής των τρόπων για τις κοινότητες, καθώς και για τα άτομα.

Είναι επίσης σημαντικό να είμαστε διαφανείς ως προς τις γνώσεις που συγκεντρώθηκαν και τα διδάγματα που αντλήθηκαν σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν, για παράδειγμα, στη χρήση δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών, ανεξάρτητα από το αν σχετίζονται ή όχι με την πανδημία.

-Τέλος, ποιο είναι το μέλλον των μεταφορών στα αστικά κέντρα; Τα αυτόνομα και κοινόχρηστα οχήματα;

-Τα αυτόνομα οχήματα αναμένεται να είναι το μέλλον της κινητικότητας στα αστικά κέντρα – απλώς δεν ξέρουμε πότε, και αυτό είναι πιθανό να πάρει λίγο χρόνο.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα αστικά κέντρα είναι τα πιο περίπλοκα, γεμάτα διαφορετικά περιβάλλοντα για την ανάπτυξη αυτόνομων δυνατοτήτων κινητικότητας (σε σύγκριση, για παράδειγμα, ελεγχόμενων περιβαλλόντων, όπως χώροι εκφορτώσεων σε θαλάσσιους λιμένες, κέντρα αποθήκευσης ή ακόμη και υπεραστικές εμπορευματικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων).

Το μέλλον των πόλεων πρέπει να είναι ένα βιώσιμο, ένα κοινό μέλλον με μεικτές εξελίξεις που συνδέονται με τη διαμετακόμιση που αυξάνει τη δυνατότητα διαβίωσης, βελτιώνει την ισότιμη πρόσβαση και ενδυναμώνει τις γυναίκες και τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Ένα τέτοιο μέλλον θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί από τις δημόσιες συγκοινωνίες και τις μη μηχανοκίνητες μεταφορές, επιτρέποντας ταυτόχρονα στην ιδιωτική κινητικότητα να αντικατοπτρίζει καλύτερα το πραγματικό οικονομικό κόστος από πλευράς περιβαλλοντικού αποτυπώματος, συμφόρησης, οδικής ασφάλειας και άλλων εξωτερικών παραγόντων.

Η επίτευξη αυτού του οράματος, την οποία μοιράζονται πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, θα βασιστεί σε πολλά χαρακτηριστικά που συλλογικά θα σηματοδοτήσουν την πορεία του μέλλοντος των μεταφορών στα αστικά κέντρα.

Κατηγορίες
LOGISTICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύθηκαν κατά 9,6% οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2021. Η πορεία ανά κλάδο

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές, τον περασμένο Μάρτιο, βάσει των προσωρινών στοιχείων που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε 3.338,1 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 34,6%, δηλαδή 858,3 εκατ. συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020, όταν διαμορφώθηκαν σε 2.479,8 εκατ.

Αντίστοιχα, ανοδική κατά 31,6%, δηλαδή 1.304,1 εκατ. ήταν και η πορεία των εισαγωγών που ανήλθαν σε 5.428,4 εκατ. τον Μάρτιο του 2021 έναντι 4.124,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, όταν έγιναν εμφανή τα πρώτα σημάδια της εξάπλωσης του COVID-19 στη χώρα μας.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε 2.090,3 εκατ. έναντι 1.644,5 εκατ. πέρυσι, αυξημένο κατά 445,8 εκατ., δηλαδή 27,1%.

 Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Μαρ 21 Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 3.338,1 2.479,8 858,3 34,6%
Εισαγωγές 5.428,4 4.124,3 1.304,1 31,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.090,3 -1.644,5 -445,8 27,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών από τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας, η εικόνα δεν διαφοροποιείται σημαντικά.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 29,9%, δηλαδή 574,0 εκατ. και ανήλθαν σε 2.493,1 εκατ. έναντι 1.919,1 εκατ. τον Μάρτιο του 2020, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 4.256,2 εκατ. φέτος έναντι 3.221,7 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας θετική μεταβολή κατά 1.034,5 εκατ., δηλαδή 32,1%.

Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα 1.763,1 εκατ., αυξημένο κατά 460,5 εκατ., δηλαδή 35,4% συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΜάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Μαρ 21 Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 2.493,1 1.919,1 574,0 29,9%
Εισαγωγές 4.256,2 3.221,7 1.034,5 32,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.763,1 -1.302,6 -460,5 35,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αναφορικά με την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της Ελλάδας στο διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2021, αυτές κρίνονται ιδιαίτερα θετικές και ενισχυμένες.

Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 8.756,2 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2021, έναντι 7.988,6 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2020, με την αύξηση να ανέρχεται σε €767,6 εκατ., δηλαδή 9,6%.

Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €13.490,4 εκατ. φέτος έναντι €13.236,0 εκατ. πέρυσι, δηλαδή αυξημένες κατά €254,4 εκατ., δηλαδή 1,9%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό κατά €4.734,2 εκατ., μειωμένο ωστόσο κατά €513,2 εκατ., δηλαδή 9,8%.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,5%, δηλαδή €684,2 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €6.644,9 εκατ., ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,2%, δηλαδή €524,0 εκατ. και ανήλθαν στο ποσό των €10.580,5 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Μαρ 21 Ιαν-Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 8.756,2 7.988,6 767,6 9,6%
Εισαγωγές 13.490,4 13.236,0 254,4 1,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -4.734,2 -5.247,4 513,2 -9,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σημαντική πρόοδο κατέγραψαν οι περισσότεροι κλάδοι των ελληνικών εξαγωγών και ιδιαίτερα τα χημικά (αύξηση €252,3 εκατ., δηλαδή 21,7%), τα τρόφιμα (αύξηση €107,5 εκατ., δηλαδή 8,3%) και τα βιομηχανικά (αύξηση €105,4 εκατ., δηλαδή 8,2%).

Θετική ήταν η συνεισφορά των μηχανημάτων-οχημάτων (αύξηση €96,3 εκατ., δηλαδή 13,4%), των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€4,2 εκατ., δηλαδή 0,7%), των πρώτων υλών (€115,1 εκατ., δηλαδή 33,7%) και των ποτών και καπνών (€27,8 εκατ., δηλαδή 14,9%).

Αντίθετα, τα λίπη και έλαια κατέγραψαν μείωση εξαγωγών κατά €1,7 εκατ., δηλαδή 0,9% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα μείωση κατά €11,5 εκατ., δηλαδή 9,5%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαρ 21 Ιαν-Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή 2.131,7 2.052,7 79,0 3,8%
Χημικά 1.413,0 1.160,7 252,3 21,7%
Τρόφιμα 1.399,4 1.291,9 107,5 8,3%
Βιομηχανικά 1.388,1 1.282,7 105,4 8,2%
Μηχ/τα-Οχήματα 813,1 716,8 96,3 13,4%
Διαφ. Βιομηχανικά 644,4 640,2 4,2 0,7%
Πρώτες Ύλες 456,7 341,6 115,1 33,7%
Ποτά-Καπνά 213,9 186,1 27,8 14,9%
Λίπη-Έλαια 186,2 187,9 -1,7 -0,9%
Μη ταξινομημένα 109,9 121,4 -11,5 -9,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 6.624,7 5.929,4 695,3 11,7%
Σύνολο* 8.756,4 7.982,1 774,3 9,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 21 Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή 848,7 590,4 258,3 43,8%
Χημικά 528,9 394,7 134,2 34,0%
Τρόφιμα 526,1 452,9 73,2 16,2%
Βιομηχανικά 521,3 438,5 82,8 18,9%
Μηχ/τα-Οχήματα 311,2 198,9 112,3 56,5%
Διάφ. Βιομηχανικά 240,2 162,8 77,4 47,5%
Πρώτες Ύλες 177,9 96,3 81,6 84,7%
Ποτά-Καπνά 83,3 61,7 21,6 35,0%
Λίπη-Έλαια 60,0 57,2 2,8 4,9%
Μη ταξινομημένα 40,5 40,7 -0,2 -0,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 2.489,4 1.903,9 585,5 30,8%
Σύνολο* 3.338,1 2.494,3 843,8 33,8%

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς, τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) απορρόφησαν το σημαντικότερο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών (54,1% με πετρελαιοειδή, 66,4% χωρίς τα πετρελαιοειδή), ενώ σημαντικά μικρότερο ήταν το μερίδιο των εξαγωγών που απορρόφησαν οι Τρίτες Χώρες (45,9% με πετρελαιοειδή, 33,6% χωρίς τα πετρελαιοειδή).