Κατηγορίες
MMM ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Με την οικονομική στήριξη της Κομισιόν, 12 έργα υποδομών μεταφορών άνω των 72 εκατ. ευρώ. Η λίστα των έργων

Το ποσό των 72 και πλέον εκατ. ευρώ θα συνεισφέρει η Κομισιόν σε 12 έργα, τα οποία θα συμβάλλουν στο στόχο να καταστούν οι μεταφορές περιβαλλοντικά πιο αποδοτικές, διευκολύνοντας τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Να σημειωθεί ότι, τα έργα έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Ο κατάλογος των έργων

Οκτώ από τα νέα αυτά έργα θα αναπτύξουν βασικές υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (ηλεκτρική ενέργεια, υδρογόνο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) για οδικά οχήματα), τροφοδοτώντας άμεσα την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή μιας πιο “πράσινης” Ευρώπης.

Αναλυτικότερα, θα επιτρέψουν την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, των εξής:

-276 σταθμών ταχείας φόρτισης στην Ιταλία

-183 σταθμών ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε Πορτογαλία και Ισπανία

-την τοποθέτηση υποδομής ανεφοδιασμού (ηλεκτρισμού και bioCNG) σε 6 αμαξοστάσια λεωφορείων στο Παρίσι

-2 σταθερών και 1 κινητού σταθμού ανεφοδιασμού υδρογόνου στην Πολωνία

-8 σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου, 1 ηλεκτρολύτη παραγωγής υδρογόνου και 58 λεωφορεία κυψελών υδρογόνου στη Γαλλία

-1 πλοίου ανεφοδιασμού LNG στην Ιταλία για την προμήθεια LNG σε πλοία

Τα υπόλοιπα τέσσερα έργα επικεντρώνονται στη 2η προτεραιότητα της πρόσκλησης και θα βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών μέσω της υποστήριξης για την εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS).

Το ERTMS είναι ένα εναρμονισμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου αμαξοστοιχίας, το οποίο, μόλις εφαρμοστεί πλήρως σε ολόκληρη την ΕΕ, θα επιτρέψει την απρόσκοπτη διασυνοριακή σιδηροδρομική κυκλοφορία διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Η διατήρηση υποστήριξης του CEF επιτρέπει την ανάπτυξη του συστήματος σε 259 οχήματα (335 ενσωματωμένες μονάδες), συμπεριλαμβανομένων:

-37 επιβατικών τρένων (37 ενσωματωμένες μονάδες) μετασκευασμένων εκ νέου στην Τσεχία

-108 φορτηγών τρένων (108 ενσωματωμένες μονάδες) αναβαθμισμένων, μετασκευασμένων ή συναρμολογημένων στη Γαλλία

-76 επιβατικών τρένων (152 ενσωματωμένες μονάδες) συναρμολογημένων στην Ιταλία και

-38 φορτηγών τρένων (38 ενσωματωμένες μονάδες) μετασκευασμένων στη Σλοβενία.

Εν κατακλείδι

Τα έργα επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, που ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου 2019, σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με πολλαπλές ημερομηνίες λήξης.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων που συνδυάζονται με χρηματοδότηση από τους εταίρους υλοποίησης (μέσω δανείου, χρέους, ιδίων κεφαλαίων ή οποιασδήποτε άλλης επιστρεπτέας μορφής στήριξης).

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της τέταρτης καταληκτικής ημερομηνίας πρόσκλησης, ενώ στις τρεις προηγούμενες διατέθηκαν συνολικά περίπου 193 εκατ. ευρώ σε 25 έργα.

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού CEF, συνολικά 23,4 δισ. ευρώ διατέθηκαν για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, την περίοδο 2014-2020, για τη συγχρηματοδότηση έργων ΔΕΔ-Μ στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Από το 2014, έχουν δρομολογηθεί έξι περίοδοι προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων έργων για τη στήριξη 942 έργων συνολικού ύψους 23 δισ. ευρώ στις μεταφορές.