Κατηγορίες
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Ξανά στα «θρανία» οι μηχανοδηγοί, ξεκινούν οι εξετάσεις. Η ανακοίνωση της ΡΑΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή  Σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι, το αμέσως προσεχές διάστημα, θα προγραμματίσει τη διενέργεια εξετάσεων των υποψήφιων μηχανοδηγών για την απόκτηση ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδήγησης.

Μετά την έγκριση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για την επαναλειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΟΣΕ, η ΡΑΣ, ως αρμόδια Αρχή για την έκδοση αδειών μηχανοδηγού, δρομολογεί τις απαιτούμενες διαδικασίες για  την έναρξη των εξετάσεων.

«Η ΡΑΣ αντιλαμβανόμενη την αδήριτη  αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των νέων στελεχών, γεγονός με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της Σιδηροδρομικής Αγοράς, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου.

«Η εκπαίδευση και  στη συνέχεια  η  εξέταση των νέων μηχανοδηγών που διεξάγεται στη χώρα μας  σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις τεχνογνωσίας , αποτελεί σημαίνουσα παράμετρο για την  ασφαλή και διαλειτουργική σιδηροδρομική κυκλοφορία στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στόχευση της ΡΑΣ είναι η στελέχωση των ενδιαφερόμενων σιδηροδρομικών  επιχειρήσεων με προσωπικό  που εκπληρώνει τα επιχειρησιακά του καθήκοντα με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο, ούτως ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω  το μεταφορικό έργο στη χώρα μας, με την  αύξηση του αριθμού εμπορευματικών – επιβατικών δρομολογίων», τονίζει  η Πρόεδρος της ΡΑΣ.

Η ευρωπαϊκή άδεια μηχανοδηγού

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις της  Ρυθμιστικής  Αρχής Σιδηροδρόμων για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού περιλαμβάνουν δύο δοκιμασίες: Α. Τη γραπτή εξέταση θεωρητικού Μέρους και Β. Την προφορική εξέταση Πρακτικού Μέρους (στατική και εν πορεία εξέταση).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαθίδρυσε σύστημα πιστοποίησης  για τους μηχανοδηγούς με την οδηγία Οδηγία 2007/59/ΕΚ. Στο εν λόγω σύστημα πιστοποίησης περιλαμβάνεται και η έκδοση ευρωπαϊκών αδειών μηχανοδηγού από τις Εθνικές Αρχές Ασφαλείας και εν προκειμένω για τη χώρα μας, από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Όπως επίσης και εναρμονισμένα συμπληρωματικά πιστοποιητικά από τον εργοδότη (Σιδηροδρομική Επιχείρηση ή Διαχειριστή Υποδομής).

Δήλωση Αναγνώρισης  από τη ΡΑΣ

Παράλληλα, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΟΣΕ έχει χορηγηθεί Δήλωση Αναγνώρισης από τη ΡΑΣ, η οποία καλύπτει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά καθήκοντα τα οποία είναι τα εξής:

-Γενικές επαγγελματικές γνώσεις, που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του νόμου ν. 3911/2011.

-Επαγγελματικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού για τροχαίο υλικό, σύμφωνα με το παράρτημα IV του νόμου ν. 3911/2011.

-Επαγγελματικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού για τις υποδομές, σύμφωνα με το παράρτημα V του νόμου ν. 3911/2011.

-Γλωσσικές γνώσεις, που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού, σύμφωνα με την παράγραφο 8 παράρτημα V του νόμου ν. 3911/2011 (γενικές γλωσσικές γνώσεις, γλωσσική επάρκεια στη σιδηροδρομική επικοινωνία και ορολογία, διαδικασίες ασφάλειας της ελληνικής υποδομής).

Κατηγορίες
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Η ΡΑΣ ανακοίνωσε την παρακολούθηση των αναληφθεισών δεσμεύσεων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων και  παρεμβάσεων που πραγματοποιεί στη σιδηροδρομική αγορά για την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού, ξεκινά τον έλεγχο παρακολούθησης – συμμόρφωσης και ορθής εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ για την αποκατάσταση λειτουργίας του Ανταγωνισμού (εφαρμογή της Απόφασης 14006/12.10.2020). Στόχευση, ο ανεμπόδιστος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων με ενιαίους κανόνες.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια της ΡΑΣ κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Προέδρου της ΡΑΣ κ. Ιωάννας Τσιαπαρίκου αποφάσισε «την έγκριση της έναρξης παρακολούθησης ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των αναληφθεισών δεσμεύσεων από την εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε εφαρμογή της Απόφασης 14006/2020 της Ολομέλειας της ΡΑΣ».

Υπενθυμίζεται ότι με την προαναφερθείσα απόφαση,  η Ολομέλεια της ΡΑΣ αποδέχθηκε ομόφωνα τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και στην αγορά συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Οι εν λόγω δεσμεύσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε προτάθηκαν από την ίδια, μετά την καταγγελία που υπέβαλε στη ΡΑΣ η σιδηροδρομική εταιρεία RAIL CARGO LOGISTICS GOLDAIR, για ενδεχόμενες αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές από πλευράς ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε στα  προαναφερθέντα πεδία.

Η καταγγελία εξετάστηκε ενδελεχώς από  την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Περαιτέρω, η εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε υπέβαλε πρόταση δεσμεύσεων για την άρση των πιθανολογούμενων παραβάσεων του ανταγωνισμού.

Μετά από τις απαραίτητες διευκρινίσεις και επαναδιατυπώσεις από πλευράς ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και την ικανοποίηση μέρους των αιτιάσεων της καταγγέλλουσας εταιρείας, εγκρίθηκαν από  τη ΡΑΣ οι προτεινόμενες δεσμεύσεις για τις οποίες, με την  απόφαση  της  28-04-2021 της Ολομέλειας ΡΑΣ ξεκινάει ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής τους.

Ειδικότερα, η εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ δεσμεύθηκε ως προς τα ακόλουθα:

-Στην κατάρτιση και υπογραφή, με ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, πρότυπων-συμβάσεων παράδοσης-παραλαβής (hand over-take over) για την σιδηροδρομική μεταφορά πλήρους συρμού σε ειδικά δρομολόγια ή μεμονωμένων βαγονιών (εφόσον υπάρχει μεταφορική ικανότητα) από τον Σταθμό «Διαλογή Θεσσαλονίκη»» προς το  Θριάσιο.

-Στην εφαρμογή νέου κοστολογικού μοντέλου, σύμφωνα με την αρχή της κοστοστρέφειας, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, με ενιαία τιμολόγηση ανά τύπο τροχαίου υλικού, βαθμίδα και είδος συντήρησης προς όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Το νέο κοστολογικό μοντέλο, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του από τη ΡΑΣ, θα έχει αναδρομική ισχύ από 01.01.2020.

Η απόφαση αποδοχής δεσμεύσεων από τη ΡΑΣ δε διαλαμβάνει οριστική κρίση της Αρχής  ως προς τη διαπίστωση ή μη παράβασης, ενώ σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης µε τις εν λόγω δεσμεύσεις, η ΡΑΣ δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα.