Κατηγορίες
LOGISTICS

Οι προοπτικές του Ομίλου Βογιατζόγλου για το 2021, τι εκτιμά η εταιρεία

Η διοίκηση του Ομίλου Βογιατζόγλου εκτιμά ότι το 2021 θα είναι βελτιωμένο ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα έναντι του 2020 και σε μεγάλο βαθμό θα υπερκαλυφθούν οι απώλειες του 2020.

Η εν λόγω εκτίμηση της διοίκησης του Ομίλου πηγάζει πρωτίστως από την έως σήμερα πορεία των αποτελεσμάτων της, παράλληλα με τις επίσημες πηγές που προβλέπουν ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά σχεδόν 4,2% για το 2021, από όπου προέρχεται και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του Ομίλου.

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για το 2021 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως η πορεία των εμβολιασμών, οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις και η ταχύτητα ενεργοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι προοπτικές και τα αποτελέσματα του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση 2021 τελούν σε άμεση συνάρτηση με την κατάσταση που επικρατεί αφενός μεν στην παγκόσμια, αφετέρου δε στην εγχώρια οικονομία και αγορά.

Οι πρωτόγνωρες και ευμετάβλητες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στις διεθνείς αγορές ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19, χαρακτηρίζονται από πρωτοφανή αστάθεια και αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, γεγονός που καθιστά επισφαλή και αβέβαιη οιαδήποτε πρόβλεψη ή και εκτίμηση.

Η εταιρεία, όπως αναφέρεται, για δέκατη χρονιά παραμένει συνδεδεμένη με το δίκτυο της Δ.Ε.Η., πωλώντας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση Φωτοβολταϊκού Σταθμού.

Oι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην Ρουμανία και στα Βαλκάνια λόγω της διαρκούς εξάπλωσης της πανδημίας – βρισκόμαστε ήδη στο τρίτο κύμα – καθιστούν δύσκολες τις προβλέψεις για την αναπτυξιακή πορεία της θυγατρικής «Voyatzoglou Systems Romania SRL», παρότι στη χρήση 2020 βελτίωσε σημαντικά τον κύκλο εργασιών της και τα κέρδη της κυρίως, λόγω της εμπορικής της ανάπτυξης στον τομέα των αυτοποιημένων ρομποτικών συστημάτων αποθήκευσης.

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των μικρών καταστημάτων λόγω των συνεχών περιοριστικών μέτρων λειτουργίας τους (lockdown, click in shop, click away), ο οποίος αποτελεί το target group της θυγατρικής εταιρείας «Organizer Stores Μον/πη Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Εξοπλισμού & Διακόσμησης Επαγγελματικών Χώρων» παρουσίασε μικρή μείωση του κύκλου εργασιών.

Η διοίκηση του Ομίλου προσβλέπει στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της εν λόγω θυγατρικής, λόγω των περιορισμών στην κίνηση των πελατών εξαιτίας της πανδημίας.

Για τον λόγο αυτό εμπλουτίζει με προϊόντα που είναι ιδιαίτερα χρηστικά στους επαγγελματίες πελάτες εμπορεύματα, ενίσχυση της παρουσίας του στην ελληνική επικράτεια.

Τέλος, οι τρέχουσες πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες ως αποτέλεσμα των συνεχών περιορισμών στην λειτουργία των καταστημάτων εξαιτίας της πανδημίας καθιστούν και για την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «Beta Wood Μον/πη Α.Ε.Β.Ε», ιδιαίτερα επισφαλή την οποιαδήποτε πρόβλεψη.

Τα αποτελέσματα του 2020

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. για την χρήση 2020 διαμορφώθηκε στα 23.874 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,46% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2019 (26.664 χιλ. Ευρώ).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 507 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 1.600 χιλ. Ευρώ το 2019), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 267 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1.041 χιλ. Ευρώ το 2019).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 13.761 χιλ. Ευρώ έναντι 17.528 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,49%. Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4.831 χιλ. Ευρώ μειωμένα κατά 20,22% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2019 (6.056 χιλ. Ευρώ).

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) έφτασαν τις 133 χιλ. Ευρώ (κέρδη 1.215 χιλ. Ευρώ το 2019).

Τέλος, τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 148 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.216 χιλ. Ευρώ το 2019, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 53 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 915 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2019