Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ Χρηστικά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας σε Βαρυμπόμπη, Καπανδρίτι και Μαλακάσα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύσουν στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στο ύψος της Βαρυμπόμπης, του Καπανδριτίου και της Μαλακάσας, με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη Νέα Οδό, θα ισχύσουν τα εξής:

-Από την Παρασκευή 14 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου, πλήρης αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, καθώς και της Λωρίδας Εκτάκτου Ανάγκης (Λ.Ε.Α), από το 37ο έως το 43ο χλμ (περιοχή Μαλακάσας), στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λαμία, καθ’ όλο το 24ωρο. Οι εν λόγω ρυθμίσεις δε θα ισχύουν κάθε εβδομάδα από τις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου.

-Από την Παρασκευή 14 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου, θα ισχύσει αποκλεισμός μικρής διάρκειας της Μεσαίας & Δεξιάς Λωρίδας κυκλοφορίας, από το 40ο έως το 46ο χλμ (περιοχή Μαλακάσας), με ταυτόχρονο αποκλεισμό των κλάδων εισόδου και εξόδου του Α/Κ Μαλακάσας στην κατεύθυνση προς Λαμία. Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υλοποιούνται καθημερινά από τις 18:00 έως τις 06:30 της επόμενης ημέρας, ενώ τις Παρασκευές θα υλοποιούνται από τις 18:00 έως 08:00 το πρωί του Σαββάτου.

-Τέλος από το Παρασκευή 14 Μαΐου έως και έως και την Κυριακή 4 Ιουλίου, θα ισχύσει αποκλεισμός  μικρής διάρκειας της Αριστερής & Μεσαίας Λωρίδας κυκλοφορίας, από το 24ο έως το 27ο χλμ (περιοχή Βαρυμπόμπης), στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα. Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υλοποιούνται Δευτέρα έως και Πέμπτη από τις 18:00 το απόγευμα κάθε ημέρας, έως τις 06:00 το πρωί κάθε επόμενης, και Παρασκευή και Σάββατο από τις 20:00 το βράδυ κάθε ημέρας έως 09:00 το πρωί κάθε επόμενης

Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στις 12 Μαΐου, στον Ανισόπεδο Κόμβο Αυγού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Ιόνια Οδό και συγκεκριμένα στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αυγού, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ιστών οδοφωτισμου.

Ειδικότερα, στις 12 Μαΐου, από τις 08:00 έως τις 16:00, θα ισχύσει αποκλεισμός στον κλάδο εισόδου του Α/Κ Αυγού στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αντίρριο.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, οι οδηγοί που επιθυμούν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Αυγού με κατεύθυνση προς Αντίρριο, θα κατευθύνονται  είτε μέσω του Α/Κ Εγνατίας, είτε σε κάποιον από τους επόμενους κόμβους πλην του Α/Κ Αυγού.

Η Νέα Οδός, σε ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι «έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».

Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Παρά την πανδημία, παρέμεινε σε υψηλή κερδοφορία ο τομέας Παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΕΒΙΤ 44,1 εκατ.)

Παρά τις αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας και τη συνεπακόλουθη μείωση της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες, ο τομέας Παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρέμεινε σε υψηλή κερδοφορία το 2020.

Επιμέλεια: Φώτης Φωτεινός 

Ο κύκλος εργασιών του τομέα διαμορφώθηκε στα 151,3 εκατ. ευρώ, έναντι 187,1 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2019.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 105,3 εκατ. ευρώ έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019 και τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) στα 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2019, καταδεικνύοντας την κρισιμότητα του τομέα Παραχωρήσεων στην επίτευξη κερδοφόρων χρήσεων για τον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών στις Παραχωρήσεις

Η μείωση του κύκλου εργασιών στις παραχωρήσεις οφείλεται, όπως επισημαίνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κυρίως στη μείωση των εσόδων από διελεύσεις διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους, συνεπεία των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, ήτοι των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και στις απαγορεύσεις των μετακινήσεων εντός της επικράτειας, καθώς και με χώρες του εξωτερικού.

Τα κέρδη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανά τομέα δραστηριότητας (2020)

Κατ’ εφαρμογή σχετικών όρων των συμβάσεων παραχώρησης που προβλέπουν την αποκατάσταση των ζημιών στις περιπτώσεις που αφορούν παρέμβαση του δημοσίου, γεγονότα ανωτέρας βίας, γεγονότα ευθύνης δημοσίου, ο Όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέβαλλε αιτήματα αποζημιώσεων.

Τα αντίστοιχα ποσά της απώλειας εσόδων, λόγω της πανδημίας COVID – 19, για το α΄ και β΄ εξάμηνο του 2020, συνολικού ύψους 33,7 εκατ. ευρώ, περιλήφθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης και έχουν αναγνωριστεί εκτός κύκλου εργασιών, στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα/(έξοδα)» της ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

Εκ του προαναφερθέντως ποσού, ποσό 15,1 εκατ. ευρώ είχε εισπραχθεί μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του 2020.

Το EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένο EBITDA), ανήλθε σε 105,3 εκατ. ευρώ, έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και είναι αυξημένο κατά 2,1%.

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις για αυξημένες συντηρήσεις των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες το 2020 ανέρχονται σε 17 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τέλος, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, σημειώνοντας μείωση 8 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στις αυξημένες προβλέψεις για βαριά συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων.

Οι συμμετοχές στις Παραχωρήσεις

Στις παραχωρήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνονται οι εταιρείες αυτοκινητοδρόμων (ΝΕΑ ΟΔΟΣ και Κεντρική Οδός), στις οποίες η εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών, καθώς και η παραχώρηση για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, στην οποία κατέχει το 32,46% των μετοχών.

Επίσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στον εξεταζόμενο τομέα συμμετέχει στην εταιρεία HELLAS SMARTICKET (με ποσοστό 70%), στην ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΧ και στην εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων, με 2.171 θέσεις.

Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

2 Χρυσά και 3 ασημένια βραβεία στα Mobility Awards 2021 για τη Νέα Οδό

Πέντε νέες, σημαντικές διακρίσεις, απέσπασε η Νέα Οδός στα Mobility Awards 2021.

Ο εν λόγω θεσμός προάγει την κινητικότητα και τις μεταφορές, ενώ τελεί υπό την ακαδημαϊκή υποστήριξη του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και την επιστημονική υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ).

Οι διακρίσεις

Ειδικότερα, η Νέα Οδός απέσπασε τις ακόλουθες διακρίσεις:

  • Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Motorways Customer Service, για τη δράση στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, καθώς η Ιόνια Οδός παραμένει ακόμα και σήμερα ο μόνος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που προσφέρει τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων καθ’ όλο το μήκος του. Με αυτό τον τρόπο, παρέχει μία μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης στους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίοι μπορούν να απολαύσουν 196 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου με ταχυφορτιστές σχεδόν ανά 30 χλμ! Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η  Νέα Οδός, έγινε πρόσφατα και η 1η εταιρεία λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων στη χώρα, που έθεσε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πλάνο αντικατάστασης του στόλου οχημάτων της σε 100% ηλεκτρικά.
  • Ασημένιο βραβείο στην ίδια κατηγορία (Motorways Customer Service) για το MyOdos, την all-in-one εφαρμογή αυτοκινητοδρόμων στη χώρα, για κινητά.

Αξίζει να σημειωθεί πως με τις παραπάνω δύο βραβεύσεις, η Νέα Οδός αποτελεί και τον μοναδικό νικητή στην κατηγορία “Motorways Customer Service”, καθώς δεν απονεμήθηκε κάποιο άλλο βραβείο.

  • Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Motorway Safety, για το πρόγραμμα «Ασφαλώς Ποδηλατώ» που υλοποιείται από το 2015 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε μαθητές Δημοτικού. Μέσω του προγράμματος, τα παιδιά μυούνται στην ασφαλή χρήση του ποδηλάτου, μαθαίνουν τον βασικό εξοπλισμό «ασφάλειας» και έρχονται σε επαφή με παραδείγματα και καλές πρακτικές που οδηγούν εν τέλει στην υιοθέτηση σωστής οδικής συμπεριφοράς, θέτοντας τις βάσεις ώστε να αποτελέσουν τους αυριανούς υπεύθυνους οδηγούς.
  • Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Motorways Fleet Management για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως του λογισμικού Power Fleet το οποίο συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση του στόλου, των συμβάντων αλλά και στην αξιοποίηση των πληροφοριών για λήψη βελτιωτικών μέτρων.
  • Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Motorways Environmental Management, για τις δράσεις προώθησης και ανάπτυξης της ανακύκλωσης στους αυτοκινητοδρόμους που διαχειρίζεται, λειτουργεί και συντηρεί. Η Νέα Οδός είναι η μόνη εταιρεία παραχώρησης στην Ελλάδα που προσφέρει στους οδηγούς, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, έχοντας τοποθετήσει κάδους ανακύκλωσης σε κάθε χώρο στάθμευσης (parking) και Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α). Παράλληλα η εταιρεία έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης που αφορά στο σύνολο των υλικών που προκύπτουν από τη συντήρηση και λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων ευθύνης της.

Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στις 22/4, στον Ημικόμβο Σχηματαρίου. Τι θα ισχύσει για τα βαρέα οχήματα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον Ημικόμβο Σχηματαρίου, με στόχο την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης οδοφωτισμού στην Υπόγεια διάβαση Σχηματαρίου (66,3ο χλμ.).

Ειδικότερα, την Πέμπτη 22 Απριλίου, από τις 07:00 έως τις 19:00, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της κάθετης οδού, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, με τη κυκλοφορία να διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω ρυθμίσεων, η κίνηση των βαρέων οχημάτων μόνο, θα πραγματοποιείται, με τη χρήση κατάλληλων προειδοποιητικών και κατευθυντήριων σημάνσεων, από τις πλησιέστερες εναλλακτικές υπόγειες διαβάσεις στο 65,4ο χλμ. και 67,7ο χλμ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Νέα Οδός «έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν µε στόχο την πλήρη ενημέρωσή τους.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη  σχετική σήμανση και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το εν λόγω τμήμα».