Κατηγορίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MYTILINEOS: Επενδύσεις σε «πράσινα» καύσιμα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η MYTILINEOS ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την εταιρεία τεχνολογίας Selcoms-i που δραστηριοποιείται στον τομέα Διαχείρισης Ενέργειας προσφέροντας λύσεις μεταξύ άλλων και στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων (βιολογικά καύσιμα / βιώσιμα συμπληρώματα καυσίμων).

Με βασική στόχευση την ανάδειξη βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων, η συνεργασία προβλέπει την αποκλειστική χρήση και αξιοποίηση του BOOSTplus, ενός καινοτόμου και 100% «πράσινου» καυσίμου.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «βιολογικό» ενισχυτικό καυσίμου, με περιεκτικότητα 97% σε φοινικέλαιο, χωρίς προσθήκη συνθετικών χημικών.

Το BOOSTplus πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές καυσίμων και βιοκαυσίμων και έχει τη δυνατότητα, όταν προστίθεται σε κινητήρες πετρελαίου να βελτιώνει σημαντικά την απόδοσή τους με αισθητή μείωση των εκπομπών CO2 λόγω αποδοτικότερης καύσης.

Παράλληλα, μειώνει τις εκπομπές σωματιδίων, βελτιστοποιεί τη χρήση του καυσίμου και αυξάνει τον χρόνο ζωής του κινητήρα, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα και κατά συνέπεια επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας.

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της για μείωση των συνολικών άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, και την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050 στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, επιδιώκει συνεργασίες που είναι ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχουν πολλαπλά οφέλη σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της.

Ενδεικτικά, η χρήση του BOOSTplus μπορεί να επεκταθεί:

  • σε όλες τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις (όπου χρησιμοποιείται πετρέλαιο ως καύσιμο).
  • στις εγκαταστάσεις της ΜΥΤILINEOS (όπου υφίστανται καυστήρες πετρελαίου)
  • αλλά και σε πετρελαιοκίνητα οχήματα της εταιρείας

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Selcoms-i θα αναζητηθούν οι βέλτιστοι τρόποι προώθησης του πρωτοποριακού αυτού καυσίμου, που μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά σε εταιρείες, αλλά και σε φορείς -δημόσιους και ιδιωτικούς- που επιδιώκουν να συμβάλουν στη καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών του τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS στο α’ τρίμηνο του 2021

Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα κατέγραψε ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS, στο α’ τρίμηνο του 2021, καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 90,8 εκατ. ευρώ αντί 22,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Αντίστοιχα, τα EBITDA αυξήθηκαν σε 11,2 εκατ. ευρώ έναντι -5,6 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2020, επίδοση που, σύμφωνα με τον όμιλο, «επιβεβαιώνει τη σημαντική ανάκαμψη, η οποία έχει ξεκινήσει από το δ’ Τρίμηνο του 2020, παρόλη τη μέχρι σήμερα αρνητική επίπτωση της πανδημίας του Covid-19».

Ποσά σε εκατ. ευρώ 3M 2021 3M 2020 Δ% Δ’ Τρίμηνο 2020 Δ%
Κύκλος Εργασιών 90,8 22,4 305,8% 96,9 -6,3%
EBITDA 11,2 -5,6 7,8 42,5%
Περιθώρια (%)     Δ (bps)   Δ (bps)
EBITDA 12,3% 8,1% 421

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «η MYTILINEOS εστιάζει πλέον όλο και περισσότερο σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καταγράφοντας ήδη αξιοσημείωτη αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου, το οποίο ανέρχεται σε 923 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2021, με το συνολικό pipeline να προσεγγίζει πλέον τα 1.500 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 80% τους τελευταίους 12 μήνες.

H ωρίμανση νέων σημαντικών έργων και η προοπτική από την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, που αναμένεται να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για τις εταιρείες που διαθέτουν τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να συμμετέχουν σε έργα που προωθούν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης (π.χ. έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εκτέλεση καινοτόμων first-of-kind ενεργειακών έργων), θέτει ισχυρές βάσεις για την ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων του Τομέα το επόμενο διάστημα».