Κατηγορίες
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Ξανά στα «θρανία» οι μηχανοδηγοί, ξεκινούν οι εξετάσεις. Η ανακοίνωση της ΡΑΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή  Σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι, το αμέσως προσεχές διάστημα, θα προγραμματίσει τη διενέργεια εξετάσεων των υποψήφιων μηχανοδηγών για την απόκτηση ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδήγησης.

Μετά την έγκριση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για την επαναλειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΟΣΕ, η ΡΑΣ, ως αρμόδια Αρχή για την έκδοση αδειών μηχανοδηγού, δρομολογεί τις απαιτούμενες διαδικασίες για  την έναρξη των εξετάσεων.

«Η ΡΑΣ αντιλαμβανόμενη την αδήριτη  αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των νέων στελεχών, γεγονός με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της Σιδηροδρομικής Αγοράς, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου.

«Η εκπαίδευση και  στη συνέχεια  η  εξέταση των νέων μηχανοδηγών που διεξάγεται στη χώρα μας  σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις τεχνογνωσίας , αποτελεί σημαίνουσα παράμετρο για την  ασφαλή και διαλειτουργική σιδηροδρομική κυκλοφορία στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στόχευση της ΡΑΣ είναι η στελέχωση των ενδιαφερόμενων σιδηροδρομικών  επιχειρήσεων με προσωπικό  που εκπληρώνει τα επιχειρησιακά του καθήκοντα με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο, ούτως ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω  το μεταφορικό έργο στη χώρα μας, με την  αύξηση του αριθμού εμπορευματικών – επιβατικών δρομολογίων», τονίζει  η Πρόεδρος της ΡΑΣ.

Η ευρωπαϊκή άδεια μηχανοδηγού

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις της  Ρυθμιστικής  Αρχής Σιδηροδρόμων για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού περιλαμβάνουν δύο δοκιμασίες: Α. Τη γραπτή εξέταση θεωρητικού Μέρους και Β. Την προφορική εξέταση Πρακτικού Μέρους (στατική και εν πορεία εξέταση).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαθίδρυσε σύστημα πιστοποίησης  για τους μηχανοδηγούς με την οδηγία Οδηγία 2007/59/ΕΚ. Στο εν λόγω σύστημα πιστοποίησης περιλαμβάνεται και η έκδοση ευρωπαϊκών αδειών μηχανοδηγού από τις Εθνικές Αρχές Ασφαλείας και εν προκειμένω για τη χώρα μας, από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Όπως επίσης και εναρμονισμένα συμπληρωματικά πιστοποιητικά από τον εργοδότη (Σιδηροδρομική Επιχείρηση ή Διαχειριστή Υποδομής).

Δήλωση Αναγνώρισης  από τη ΡΑΣ

Παράλληλα, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΟΣΕ έχει χορηγηθεί Δήλωση Αναγνώρισης από τη ΡΑΣ, η οποία καλύπτει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά καθήκοντα τα οποία είναι τα εξής:

-Γενικές επαγγελματικές γνώσεις, που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του νόμου ν. 3911/2011.

-Επαγγελματικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού για τροχαίο υλικό, σύμφωνα με το παράρτημα IV του νόμου ν. 3911/2011.

-Επαγγελματικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού για τις υποδομές, σύμφωνα με το παράρτημα V του νόμου ν. 3911/2011.

-Γλωσσικές γνώσεις, που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού, σύμφωνα με την παράγραφο 8 παράρτημα V του νόμου ν. 3911/2011 (γενικές γλωσσικές γνώσεις, γλωσσική επάρκεια στη σιδηροδρομική επικοινωνία και ορολογία, διαδικασίες ασφάλειας της ελληνικής υποδομής).

Κατηγορίες
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Επαναλειτουργεί το εκπαιδευτικό Κέντρο του ΟΣΕ. Ανακοινώθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Επιστροφή στην κανονικότητα για τις εκπαιδευτικές δομές των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς ανακοινώθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα επιτρέψουν τη λειτουργία τους.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Αναλυτικά, επαναλειτουργεί το εκπαιδευτικό Κέντρο του ΟΣΕ για την απόκτηση πιστοποιημένων μηχανοδηγών, καθώς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλαβε σχετική έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «σε συνέχεια της έγκρισης που δόθηκε από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, στο αίτημα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναλειτουργία του εκπαιδευτικού Κέντρου του ΟΣΕ για την απόκτηση πιστοποιημένων Μηχανοδηγών, προσδιορίζουμε με την παρούσα εγκύκλιο τον τρόπο διεξαγωγής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων βάσει ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων, ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ, για τη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων των υποψηφίων μηχανοδηγών και μηχανοδηγών

-Η δια ζώσης συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις, τόσο των υποψηφίων όσο και όλων των συμμετεχόντων (εξεταστές, υποψήφιοι, επιτροπές, παρατηρητές ΡΑΣ, προσωπικό Εκπαιδευτικού Κέντρου), επιτρέπεται μόνο με επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα των εξετάσεων ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που έχει διενεργηθεί έως και 72 ώρες πριν την εξέταση.

-Οι εξεταζόμενοι θα χωριστούν, με ευθύνη της διεύθυνσης του Εκπαιδευτικού Κέντρου σε τμήματα και θα μοιραστούν σε αίθουσες με αποστάσεις πάνω από 2 μέτρα μεταξύ τους. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του Εκπαιδευτικού Κέντρου υποχρεωτικά οφείλει να τηρεί καθημερινά, αρχείο όλων των εμπλεκομένων το οποίο θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.

-Οι εξεταζόμενοι θα συγκεντρωθούν τηρώντας τις αποστάσεις στον εξωτερικό χώρου του Εκπαιδευτικού Κέντρου ακριβώς στην ώρα που θα οριστεί από το εκπαιδευτικό κέντρο.

-Απαγορεύεται η παραμονή στους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου πριν και μετά τη λήξη της εξέτασης.

-Στην είσοδο του Εκπαιδευτικού Κέντρου θα βρίσκονται τοιχοκολλημένα τα ονόματα των εξεταζόμενων και η αίθουσα εξέτασης, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων οι εξεταζόμενοι που θα κατευθυνθούν.

-Οι αίθουσες θα έχουν απολυμανθεί και αεριστεί επαρκώς πριν την εξέταση, σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης του ΕΟΔΥ. Συνιστάται η διατήρηση ανοιχτών παραθύρων όπου είναι εφικτό.

-Οι εξεταζόμενοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι στις εξετάσεις (επιτροπές, παρατηρητές ΡΑΣ, προσωπικό Εκπαιδευτικού Κέντρου) θα φορούν διπλή μάσκα σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης και θα τηρούν τις ενδεδειγμένες αποστάσεις.

-Κατά την είσοδο όλων των εμπλεκόμενων στο Εκπαιδευτικό Κέντρο θα θερμομετρούνται με το ειδικό μηχάνημα που βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου.

-Σε όλες τις αίθουσες, αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου θα βρίσκονται τοιχοκολλημένες οδηγίες προστασίας κατά της διασποράς, καθώς και δοχεία με αντισηπτικό υγρό για την προστασία των εξεταζόμενων από την διασπορά του COVID- 19.

-Σύσταση για αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων και αν χρησιμοποιηθούν, χρήση αντισηπτικών μέσων κατά την είσοδο και την έξοδο

ΜΕΡΟΣ Β’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για τη λήψη άδειας μηχανοδηγού ή πιστοποιητικού μηχανοδηγού

-Η δια ζώσης συμμετοχή των υποψηφίων, καθώς και όλων των συμμετεχόντων (εξεταστές, υποψήφιοι, επιτροπή εξετάσεων, προσωπικό Εκπαιδευτικού Κέντρου) στη διεξαγωγή των πρακτικών εξετάσεων για τη λήψη άδειας ή πιστοποιητικού μηχανοδήγησης, επιτρέπεται μόνο με επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/ δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα των εξετάσεων ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που έχει διενεργηθεί έως και 72 ώρες πριν την εξέταση.

-Ο θάλαμος μηχανοδήγησης στον οποίο θα διενεργούνται οι εξετάσεις, θα έχει απολυμανθεί και αεριστεί επαρκώς πριν την εξέταση, σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης του ΕΟΔΥ. Συνιστάται η διατήρηση ανοιχτών παραθύρων όπου είναι εφικτό.

-Οι παρευρισκόμενοι εντός της καμπίνας μηχανοδήγησης, θα φορούν διπλή μάσκα και ασπίδα προστασίας.

-Οι λοιποί παρευρισκόμενοι στην αμαξοστοιχία, θα φορούν διπλές μάσκες και θα τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας.

-Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η επιτροπή εξετάσεων υποχρεωτικά οφείλει να τηρεί καθημερινά, αρχείο όλων των εμπλεκομένων το οποίο θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.

-Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στην θάλαμο μηχανοδήγησης οποιουδήποτε άλλου πλέον των απολύτων εγκεκριμένων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για τη λήψη πιστοποιητικού μηχανοδηγού

-Η δια ζώσης συμμετοχή των εκπαιδευομένων καθώς και των εκπαιδευτών μηχανοδηγών στη διεξαγωγή της πρακτικής εκπαίδευσης πιστοποιητικού μηχανοδήγησης, επιτρέπεται μόνο με επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/ δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που έχει διενεργηθεί έως και 72 ώρες πριν την εξέταση. Η ανωτέρω διαδικασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου θα επαναλαμβάνεται μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας.

-Στην καμπίνα μηχανοδήγησης, όλοι οι παρευρισκόμενοι θα φορούν διπλή μάσκα και ασπίδα προστασίας και θα τηρούν, κατά το δυνατό τις αποστάσεις ασφαλείας.

-Ο θάλαμος μηχανοδήγησης στον οποίο θα διενεργείται η εκπαίδευση, θα απολυμαίνεται και θα αερίζεται επαρκώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης του ΕΟΔΥ.

-Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στην θάλαμο μηχανοδήγησης οποιουδήποτε άλλου πλέον των απολύτων εγκεκριμένων για τη διεξαγωγή της πρακτικής εκπαίδευσης.

-Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η Σιδηροδρομική Επιχείρηση η οποία διαθέτει το τροχαίο υλικό και τους εκπαιδευτές μηχανοδηγούς για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, υποχρεωτικά οφείλει να τηρεί καθημερινά, αρχείο όλων των εμπλεκομένων το οποίο θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας».

Κατηγορίες
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Στάση εργασίας των μηχανοδηγών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (ΠΕΠΕ) από τις 10.00 έως τις 13.00 στις 6/5

Με τρίωρη στάση εργασίας συμμετέχουν οι μηχανοδηγοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (ΠΕΠΕ) στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει τα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΕΠΕ, «το Σωματείο μας συμμετέχει στις κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά αύριο Πέμπτη 6 Μαΐου, με τρίωρη στάση εργασίας (10.00-13.00) στον Προαστιακό Αθήνας και στις δραστηριότητες του μηχανοστασίου ΜΑΙ.

Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις με προειδοποιητική στάση εργασίας, αγωνιζόμαστε και διαδηλώνουμε ενάντια:

– Στην κατάργηση του 8ώρου

– Στις ατομικές συμβάσεις εργασίας

– Στην μεταφορά των εργατικών διαφορών στον ΟΜΕΔ και την ουσιαστική κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

– Στην προσπάθεια περαιτέρω αποδυνάμωσης της απεργίας

– Στις παρεμβάσεις στο συνδικαλιστικό νόμο

Διεκδικούμε:

-Άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων εργασίας στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ με επιστροφή όσων συναδέλφων οι συμβάσεις έληξαν τον Αύγουστο του 2019 και τον Απρίλη του 2020.

-Ολοκλήρωση των έργων υποδομής και επιδομής στον Σιδηρόδρομο.

-Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Καλούμε την κυβέρνηση να ΜΗΝ καταθέσει τον  αντεργατικό νόμο που ετοιμάζει για να καταργήσει θεμελιώδη εργατικά δικαιώματα και κατακτήσεις».