Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Παρά τη μείωση εσόδων και κατανάλωσης, αύξηση κερδών προ φόρων για τη REVOIL το πρώτο τρίμηνο

Ανοδικά κινήθηκαν τα λειτουργικά κέρδη και τα κέρδη προ φόρων της REVOIL το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε μία ιδιαίτερη περίοδο, λόγω της συνέχισης της πανδημίας, η οποία είχε ως επακόλουθο τον αυστηρό περιορισμό στις μετακινήσεις και τη μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων καταναλώσεων, η REVOIL αύξησε τα συνολικά της μερίδιά, μείωσε τα έξοδά της, περιόρισε το χρηματοοικονομικό της κόστος και καταγράφοντας υψηλότερες τιμές αποτίμησης των αποθεμάτων της, έκλεισε με μικρή αύξηση της κερδοφορίας της.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα € 2,24 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι €2,21 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μικρή άνοδο 1,36%.

Σε επίπεδο κερδών προ φόρων, η εταιρία έκλεισε με άνοδο 5,1%, στα 0,82 εκατ. έναντι 0,78 εκατ. το 2020.

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών κινήθηκε χαμηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, καθώς για το σύνολο της περιόδου ίσχυε lockdown σε σχέση με το 2020 που ήταν μόνο λίγες ημέρες, με το σύνολο των πωλούμενων όγκων καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης να καταγράφει απώλειες 14,84%.

Η REVOIL, όπως υποστηρίζει, κινήθηκε καλύτερα από την αγορά, με τις συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων να ανέρχονται στα 182 εκατ. λίτρα, έναντι 202 εκατ. λίτρα το 2020, εμφανίζοντας μείωση 10% περίπου.

Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες κατέγραψαν πτώση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 9,6%, θέρμανσης 1,4%, marine 16,2%, ενώ οι βενζίνες εμφάνισαν πτώση κατά 25% περίπου.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 147,05 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021 από 169,11 εκατ. το 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,05%.

Η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και το άνοιγμα της οικονομίας δημιουργούν αισιοδοξία ότι από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 θα υπάρξει βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, όπου ανάλογα με την πορεία των εμβολιασμών, την τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούς – φθινοπωρινούς μήνες, καθώς και τη ζήτηση σε πετρέλαιο θέρμανσης από την περίοδο του Οκτωβρίου θα καθοριστούν οι επιδόσεις της αγοράς για το σύνολο της χρήσης.