Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στις 12 Μαΐου, στον Ανισόπεδο Κόμβο Αυγού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Ιόνια Οδό και συγκεκριμένα στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αυγού, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ιστών οδοφωτισμου.

Ειδικότερα, στις 12 Μαΐου, από τις 08:00 έως τις 16:00, θα ισχύσει αποκλεισμός στον κλάδο εισόδου του Α/Κ Αυγού στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αντίρριο.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, οι οδηγοί που επιθυμούν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Αυγού με κατεύθυνση προς Αντίρριο, θα κατευθύνονται  είτε μέσω του Α/Κ Εγνατίας, είτε σε κάποιον από τους επόμενους κόμβους πλην του Α/Κ Αυγού.

Η Νέα Οδός, σε ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι «έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».

Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Παρά την πανδημία, παρέμεινε σε υψηλή κερδοφορία ο τομέας Παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΕΒΙΤ 44,1 εκατ.)

Παρά τις αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας και τη συνεπακόλουθη μείωση της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες, ο τομέας Παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρέμεινε σε υψηλή κερδοφορία το 2020.

Επιμέλεια: Φώτης Φωτεινός 

Ο κύκλος εργασιών του τομέα διαμορφώθηκε στα 151,3 εκατ. ευρώ, έναντι 187,1 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2019.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 105,3 εκατ. ευρώ έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019 και τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) στα 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2019, καταδεικνύοντας την κρισιμότητα του τομέα Παραχωρήσεων στην επίτευξη κερδοφόρων χρήσεων για τον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών στις Παραχωρήσεις

Η μείωση του κύκλου εργασιών στις παραχωρήσεις οφείλεται, όπως επισημαίνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κυρίως στη μείωση των εσόδων από διελεύσεις διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους, συνεπεία των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, ήτοι των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και στις απαγορεύσεις των μετακινήσεων εντός της επικράτειας, καθώς και με χώρες του εξωτερικού.

Τα κέρδη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανά τομέα δραστηριότητας (2020)

Κατ’ εφαρμογή σχετικών όρων των συμβάσεων παραχώρησης που προβλέπουν την αποκατάσταση των ζημιών στις περιπτώσεις που αφορούν παρέμβαση του δημοσίου, γεγονότα ανωτέρας βίας, γεγονότα ευθύνης δημοσίου, ο Όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέβαλλε αιτήματα αποζημιώσεων.

Τα αντίστοιχα ποσά της απώλειας εσόδων, λόγω της πανδημίας COVID – 19, για το α΄ και β΄ εξάμηνο του 2020, συνολικού ύψους 33,7 εκατ. ευρώ, περιλήφθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης και έχουν αναγνωριστεί εκτός κύκλου εργασιών, στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα/(έξοδα)» της ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

Εκ του προαναφερθέντως ποσού, ποσό 15,1 εκατ. ευρώ είχε εισπραχθεί μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του 2020.

Το EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένο EBITDA), ανήλθε σε 105,3 εκατ. ευρώ, έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και είναι αυξημένο κατά 2,1%.

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις για αυξημένες συντηρήσεις των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες το 2020 ανέρχονται σε 17 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τέλος, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, σημειώνοντας μείωση 8 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στις αυξημένες προβλέψεις για βαριά συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων.

Οι συμμετοχές στις Παραχωρήσεις

Στις παραχωρήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνονται οι εταιρείες αυτοκινητοδρόμων (ΝΕΑ ΟΔΟΣ και Κεντρική Οδός), στις οποίες η εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών, καθώς και η παραχώρηση για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, στην οποία κατέχει το 32,46% των μετοχών.

Επίσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στον εξεταζόμενο τομέα συμμετέχει στην εταιρεία HELLAS SMARTICKET (με ποσοστό 70%), στην ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΧ και στην εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων, με 2.171 θέσεις.

Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Τα νεότερα δεδομένα για την παράκαμψη Χαλκίδας και τη σύνδεση της Ιόνιας Οδού με το Αγρίνιο

Διευκρινίσεις για την χρηματοδότηση του έργου της παράκαμψης Χαλκίδας και την σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό έδωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής στη Βουλή.

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι στόχος του είναι η παράκαμψη Χαλκίδας να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 και η δημοπράτηση του έργου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι υλοποιείται μια ευρύτερη δέσμη τριών μεγάλων οδικών έργων, ύψους 240 εκ. ευρώ, για την ανακούφιση αλλά και ανασυγκρότηση της Εύβοιας, τα οποία είναι η Παράκαμψη Χαλκίδας – Ψαχνών, ύψους 150 εκ. ευρώ, η Παράκαμψη Βασιλικών, ύψους 45 εκ. ευρώ και η παράκαμψη Αμαρύνθου ύψους 50 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα για την παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών ανέφερε ότι το βασικό πρόβλημα στην προσπάθεια συγχρηματοδότησης του έργου είναι ότι στο τμήμα από τον Κόμβο της Νέας Λαμψάκου μέχρι την αρχή της Παράκαμψης Ψαχνών – έχει επιλεγεί τετράιχνη διατομή, κάτι το οποίο σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 207 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθιστά μη βιώσιμο το συνολικό έργο.

Ωστόσο, ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια και να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου αποφασίστηκε ο ανασχεδιασμός του επίμαχου τμήματος, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουλίου του 2021.

Συνεπώς, εκτίμησε, το έργο θα μπορεί να δημοπρατηθεί μέσα στον επόμενο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά γίνουν δεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της διασύνδεσης της Ιόνιας Οδού με το Αγρίνιο

Όσον αφορά στην διασύνδεση της Ιόνιας Οδού με το Αγρίνιο, ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι με δική του απόφαση χαρακτηρίστηκε ως «Έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού», κάτι το οποίο αποτελεί το πρώτο και σημαντικό βήμα για την υλοποίησή του. Σημείωσε δε ότι το συνολικό κόστος της διασύνδεσης εκτιμάται σε 100 εκ. ευρώ.

«Η σύνδεση της Ιόνιας Οδού με το Αγρίνιο αποτελεί ακόμα ένα έργο, το οποίο μετά από αναμονή πολλών ετών, αρχίζει πλέον να γίνεται πράξη», υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για ένα έργο συνολικού μήκους 20,5 χλμ, εκ των οποίων το μήκος του αυτοκινητόδρομου είναι περίπου 13,5 χλμ., και η Περιφερειακή Αγρινίου είναι 7 χλμ. Προβλέπονται απαλλοτριώσεις 1.400 στρεμμάτων, το κόστος των οποίων υπολογίζεται στα 10 εκ. ευρώ, και ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης του έργου σε 24 μήνες.

Παράλληλα με αυτό, προωθείται προς ανάθεση, στο πλαίσιο εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας, η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του Οδικού Άξονα Λαμία – Καρπενήσι, στο τμήμα Νεοχωράκι – Ανατολικό Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού, προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ.

Η διαδικασία της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων έχει ολοκληρωθεί και απομένει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και η ανάδειξη του αναδόχου.

Επίσης, είναι σε  εξέλιξη ο διαγωνισμός για τη Μελέτη βελτίωσης της Εθνικής Οδού, στο τμήμα Σταυρός – Καστρί, προϋπολογισμού 2,6 εκ. ευρώ.

Τέλος, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει προτείνει προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τη χρηματοδότηση της μελέτης του άξονα Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο – Αστακός, με προϋπολογισμό 20 εκ. ευρώ και η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη συζήτηση, ο κ. Καραμανλής εξήγησε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αφορά 100% κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηδέν εθνική χρηματοδότηση, θέτει πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα και πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την ένταξη έργων. Συνεπώς δεν αποφασίζει καμία ευρωπαϊκή Κυβέρνηση από μόνη της ποια έργα θα ενταχθούν.