Κατηγορίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MYTILINEOS: Επενδύσεις σε «πράσινα» καύσιμα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η MYTILINEOS ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την εταιρεία τεχνολογίας Selcoms-i που δραστηριοποιείται στον τομέα Διαχείρισης Ενέργειας προσφέροντας λύσεις μεταξύ άλλων και στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων (βιολογικά καύσιμα / βιώσιμα συμπληρώματα καυσίμων).

Με βασική στόχευση την ανάδειξη βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων, η συνεργασία προβλέπει την αποκλειστική χρήση και αξιοποίηση του BOOSTplus, ενός καινοτόμου και 100% «πράσινου» καυσίμου.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «βιολογικό» ενισχυτικό καυσίμου, με περιεκτικότητα 97% σε φοινικέλαιο, χωρίς προσθήκη συνθετικών χημικών.

Το BOOSTplus πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές καυσίμων και βιοκαυσίμων και έχει τη δυνατότητα, όταν προστίθεται σε κινητήρες πετρελαίου να βελτιώνει σημαντικά την απόδοσή τους με αισθητή μείωση των εκπομπών CO2 λόγω αποδοτικότερης καύσης.

Παράλληλα, μειώνει τις εκπομπές σωματιδίων, βελτιστοποιεί τη χρήση του καυσίμου και αυξάνει τον χρόνο ζωής του κινητήρα, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα και κατά συνέπεια επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας.

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της για μείωση των συνολικών άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, και την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050 στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, επιδιώκει συνεργασίες που είναι ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχουν πολλαπλά οφέλη σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της.

Ενδεικτικά, η χρήση του BOOSTplus μπορεί να επεκταθεί:

  • σε όλες τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις (όπου χρησιμοποιείται πετρέλαιο ως καύσιμο).
  • στις εγκαταστάσεις της ΜΥΤILINEOS (όπου υφίστανται καυστήρες πετρελαίου)
  • αλλά και σε πετρελαιοκίνητα οχήματα της εταιρείας

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Selcoms-i θα αναζητηθούν οι βέλτιστοι τρόποι προώθησης του πρωτοποριακού αυτού καυσίμου, που μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά σε εταιρείες, αλλά και σε φορείς -δημόσιους και ιδιωτικούς- που επιδιώκουν να συμβάλουν στη καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Κατηγορίες
MMM ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Με την οικονομική στήριξη της Κομισιόν, 12 έργα υποδομών μεταφορών άνω των 72 εκατ. ευρώ. Η λίστα των έργων

Το ποσό των 72 και πλέον εκατ. ευρώ θα συνεισφέρει η Κομισιόν σε 12 έργα, τα οποία θα συμβάλλουν στο στόχο να καταστούν οι μεταφορές περιβαλλοντικά πιο αποδοτικές, διευκολύνοντας τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Να σημειωθεί ότι, τα έργα έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Ο κατάλογος των έργων

Οκτώ από τα νέα αυτά έργα θα αναπτύξουν βασικές υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (ηλεκτρική ενέργεια, υδρογόνο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) για οδικά οχήματα), τροφοδοτώντας άμεσα την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή μιας πιο “πράσινης” Ευρώπης.

Αναλυτικότερα, θα επιτρέψουν την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, των εξής:

-276 σταθμών ταχείας φόρτισης στην Ιταλία

-183 σταθμών ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε Πορτογαλία και Ισπανία

-την τοποθέτηση υποδομής ανεφοδιασμού (ηλεκτρισμού και bioCNG) σε 6 αμαξοστάσια λεωφορείων στο Παρίσι

-2 σταθερών και 1 κινητού σταθμού ανεφοδιασμού υδρογόνου στην Πολωνία

-8 σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου, 1 ηλεκτρολύτη παραγωγής υδρογόνου και 58 λεωφορεία κυψελών υδρογόνου στη Γαλλία

-1 πλοίου ανεφοδιασμού LNG στην Ιταλία για την προμήθεια LNG σε πλοία

Τα υπόλοιπα τέσσερα έργα επικεντρώνονται στη 2η προτεραιότητα της πρόσκλησης και θα βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών μέσω της υποστήριξης για την εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS).

Το ERTMS είναι ένα εναρμονισμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου αμαξοστοιχίας, το οποίο, μόλις εφαρμοστεί πλήρως σε ολόκληρη την ΕΕ, θα επιτρέψει την απρόσκοπτη διασυνοριακή σιδηροδρομική κυκλοφορία διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Η διατήρηση υποστήριξης του CEF επιτρέπει την ανάπτυξη του συστήματος σε 259 οχήματα (335 ενσωματωμένες μονάδες), συμπεριλαμβανομένων:

-37 επιβατικών τρένων (37 ενσωματωμένες μονάδες) μετασκευασμένων εκ νέου στην Τσεχία

-108 φορτηγών τρένων (108 ενσωματωμένες μονάδες) αναβαθμισμένων, μετασκευασμένων ή συναρμολογημένων στη Γαλλία

-76 επιβατικών τρένων (152 ενσωματωμένες μονάδες) συναρμολογημένων στην Ιταλία και

-38 φορτηγών τρένων (38 ενσωματωμένες μονάδες) μετασκευασμένων στη Σλοβενία.

Εν κατακλείδι

Τα έργα επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, που ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου 2019, σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με πολλαπλές ημερομηνίες λήξης.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων που συνδυάζονται με χρηματοδότηση από τους εταίρους υλοποίησης (μέσω δανείου, χρέους, ιδίων κεφαλαίων ή οποιασδήποτε άλλης επιστρεπτέας μορφής στήριξης).

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της τέταρτης καταληκτικής ημερομηνίας πρόσκλησης, ενώ στις τρεις προηγούμενες διατέθηκαν συνολικά περίπου 193 εκατ. ευρώ σε 25 έργα.

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού CEF, συνολικά 23,4 δισ. ευρώ διατέθηκαν για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, την περίοδο 2014-2020, για τη συγχρηματοδότηση έργων ΔΕΔ-Μ στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Από το 2014, έχουν δρομολογηθεί έξι περίοδοι προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων έργων για τη στήριξη 942 έργων συνολικού ύψους 23 δισ. ευρώ στις μεταφορές.