Κατηγορίες
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Διάκριση για την Ελλάδα: Νέος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ ο Θ. Μόζας

Νέος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), για το έτος 2021, εκλέχθηκε ομόφωνα ο Διευθυντής Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Μόζας Θεόφιλος.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την θετική αυτή εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι η ομόφωνη εκλογή ενός Έλληνα σε μια κομβική επιτροπή του ΙΜΟ καταδεικνύει τον ξεχωριστό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ποιος είναι ο ΙΜΟ

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ιδρύθηκε στις 17 Μαρτίου 1948 και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1959. Ο ΔΝΟ αποτελεί εξειδικευμένο Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, με κύρια αποστολή την ασφάλεια & προστασία της διεθνούς ναυτιλίας και την πρόληψη της προερχόμενης από τα πλοία ρύπανσης.

Επίσης, ασχολείται με τη διευκόλυνση της διεθνούς θαλάσσιας κυκλοφορίας καθώς και με νομικά θέματα που δύνανται να εγερθούν από τη δραστηριοποίηση της διεθνούς ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων ευθύνης και αποζημίωσης από ναυτικές απαιτήσεις. Το σύνθημα του ΔΝΟ συνοψίζει τους στόχους του Οργανισμού: “Ασφαλής, προστατευμένη και αποτελεσματική ναυτιλία σε καθαρούς ωκεανούς”.

Αναγνωρίζοντας τον ρόλο του ΔΝΟ στη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν τη διεθνή ναυτιλία, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της ναυτιλιακής νομοθεσίας με συνεχή παρουσία στις εργασίες των επιτροπών – υποεπιτροπών του Οργανισμού, υποβάλλοντας προτάσεις, που ρυθμίζουν τη ναυτιλιακή δραστηριοποίηση με ρεαλιστικό τρόπο.

Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC)

Είναι το ανώτατο τεχνικό όργανο του IMO. Είναι αρμόδια για την εξέταση όλων των ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Οργανισμού και επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια στη θάλασσα, όπως: βοηθήματα πλοήγησης, κατασκευή και εξοπλισμό σκαφών, ασφαλή επάνδρωση πλοίων, κανόνες για την πρόληψη και αποφυγή συγκρούσεων, διαχείριση επικίνδυνων φορτίων, υδρογραφικές πληροφορίες, ημερολόγια καταγραφής και αρχεία πλοήγησης, διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων, έρευνα και διάσωση φορτίων και ανθρώπων κ.ά.

Κατηγορίες
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Νέα μελέτη για τη ναυτιλία συμβάλλει στον προσδιορισμό «βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων» βάσει του Κανονισμού Ταξινομίας

Στη διενέργεια νέας μελέτης, όπου θα αξιολογείται η βιωσιμότητα των μορφών θαλάσσιων μεταφορών και συναφών δραστηριοτήτων ώστε να καταστεί «πράσινος» ο κλάδος, προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Η μελέτη συνδέεται με τις τρέχουσες εργασίες σχετικά με το νέο Κανονισμό Ταξινομίας Βιώσιμης Χρηματοδότησης της ΕΕ.

Η ταξινόμηση θα βοηθήσει πιθανούς επενδυτές και εταιρείες να κατανοήσουν εάν οποιαδήποτε χρηματοδότηση που εισάγεται σε ένα συγκεκριμένο έργο θα ταξινομηθεί ως «βιώσιμη επένδυση».

Σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και τη Στρατηγική για την Αειφόρο και Έξυπνη Κινητικότητα, η ΕΕ προετοιμάζει πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, και να καταστήσει την ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Το σκεπτικό διενέργειας της μελέτης

Στον ναυτιλιακό τομέα, κανένα μέτρο δεν θα μειώσει τις εκπομπές στο βαθμό που απαιτείται, όπως σημειώνεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Κομισιόν προωθεί ένα «πακέτο» μέτρων.

Ο Κανονισμός Ταξινόμησης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση μπορεί να βοηθήσει, καθώς με τον καθορισμό εναρμονισμένων κριτηρίων για τον προσδιορισμό του κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως περιβαλλοντικά βιώσιμη, αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για να γίνει «πράσινος» ο κλάδος.

Για να συμβάλει στο έργο καθορισμού των «βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων», η Κομισιόν ζήτησε τη μελέτη αυτή, η οποία:

-θα αξιολογήσει τους διαφορετικούς τρόπους απανθρακοποίησης του ναυτιλιακού κλάδου,

-θα λάβει υπόψη τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τις συνεχιζόμενες εξελίξεις πολιτικής τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο

-θα εξετάσει ποιες οικονομικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να θεωρηθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες σύμφωνα με τον Κανονισμό Ταξινόμησης και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Όπως σημειώνεται, τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα είναι συμβατά με το πλαίσιο που χρησιμοποιείται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), αποτυπώνοντας την ποικιλομορφία των πλοίων και των επιχειρηματικών μοντέλων του κλάδου, μελετώντας ανά περίπτωση τις νέες κατασκευές και μετασκευές.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν εμπορικά βιώσιμες λύσεις μηδενικών εκπομπών για ποντοπόρα πλοία. Επομένως, είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η μετάβαση σε πλοία μηδενικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης εναλλακτικών τεχνολογιών, καυσίμων και υποδομών.

Επίσης, η μελέτη θα εξετάσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλία σε επίπεδο πρόσβασης στην «πράσινη χρηματοδότηση».

Να σημειωθεί ότι, ο Κανονισμός Ταξινομίας δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2020 και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουλίου 2020.

Ορίζει τους όρους που πρέπει να πληροί μια οικονομική δραστηριότητα για να χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Η πανδημία COVID-19 ενίσχυσε την ανάγκη ανακατεύθυνσης της ροής κεφαλαίων προς βιώσιμα έργα, ώστε οι οικονομίες, οι επιχειρήσεις και οι κοινωνίες, ιδίως τα συστήματα υγείας, να είναι ανθεκτικότερα στις κλιματικές και περιβαλλοντικές διαταραχές και κινδύνους.