Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Στο 70,3% το νότιο τμήμα του Ε-65 (Λαμία – Ξυνιάδα). Video με την πρόοδο των εργασιών

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στην κατασκευή του νότιου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), ήτοι το τμήμα Λαμία – Ξυνιάδα.  Το έργο βρίσκεται στο 70,3% και κατά μήκος του έχουν αναπτυχθεί 3 εργοτάξια.

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου συναντάμε μεταξύ άλλων:

-1 δίδυμη Σήραγγα συνολικού μήκους περίπου 3 χλμ. , ανά κλάδο,

-15 Γέφυρες,

-5 Άνω & 6 Κάτω Διαβάσεις,

-1 αμφίπλευρος Χώρος Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC),

-62 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας,

-3 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Λαμίας, Καρπενησίου, Ξυνιάδας)  & 2 Ημικόμβοι (Ανθήλης και Α.Θ.Ε.),

-1 αμφίπλευρος Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Λιανοκλάδι),

-1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων (Καρπενήσι),

-1 Κέντρο Ελέγχου & Συντήρησης (Λιανοκλάδι),

-1 Κτήριο Τροχαίας (Λιανοκλάδι).

Προχωρώντας σε μια επιμέρους ανάλυση, οι γέφυρες και τα διάφορα τεχνικά παρουσιάζουν πρόοδο της τάξεως του 81,3%, τα ασφαλτικά οδοστρώματα 65,3% και οι χωματουργικές εργασίες 54,8%.

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του νοτίου τμήματος είναι 36 μήνες και η παράδοση σε κυκλοφορία αναμένεται στα τέλη του 2021. 

Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Παρά την πανδημία, παρέμεινε σε υψηλή κερδοφορία ο τομέας Παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΕΒΙΤ 44,1 εκατ.)

Παρά τις αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας και τη συνεπακόλουθη μείωση της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες, ο τομέας Παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρέμεινε σε υψηλή κερδοφορία το 2020.

Επιμέλεια: Φώτης Φωτεινός 

Ο κύκλος εργασιών του τομέα διαμορφώθηκε στα 151,3 εκατ. ευρώ, έναντι 187,1 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2019.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 105,3 εκατ. ευρώ έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019 και τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) στα 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2019, καταδεικνύοντας την κρισιμότητα του τομέα Παραχωρήσεων στην επίτευξη κερδοφόρων χρήσεων για τον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών στις Παραχωρήσεις

Η μείωση του κύκλου εργασιών στις παραχωρήσεις οφείλεται, όπως επισημαίνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κυρίως στη μείωση των εσόδων από διελεύσεις διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους, συνεπεία των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, ήτοι των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και στις απαγορεύσεις των μετακινήσεων εντός της επικράτειας, καθώς και με χώρες του εξωτερικού.

Τα κέρδη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανά τομέα δραστηριότητας (2020)

Κατ’ εφαρμογή σχετικών όρων των συμβάσεων παραχώρησης που προβλέπουν την αποκατάσταση των ζημιών στις περιπτώσεις που αφορούν παρέμβαση του δημοσίου, γεγονότα ανωτέρας βίας, γεγονότα ευθύνης δημοσίου, ο Όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέβαλλε αιτήματα αποζημιώσεων.

Τα αντίστοιχα ποσά της απώλειας εσόδων, λόγω της πανδημίας COVID – 19, για το α΄ και β΄ εξάμηνο του 2020, συνολικού ύψους 33,7 εκατ. ευρώ, περιλήφθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης και έχουν αναγνωριστεί εκτός κύκλου εργασιών, στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα/(έξοδα)» της ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

Εκ του προαναφερθέντως ποσού, ποσό 15,1 εκατ. ευρώ είχε εισπραχθεί μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του 2020.

Το EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένο EBITDA), ανήλθε σε 105,3 εκατ. ευρώ, έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και είναι αυξημένο κατά 2,1%.

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις για αυξημένες συντηρήσεις των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες το 2020 ανέρχονται σε 17 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τέλος, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, σημειώνοντας μείωση 8 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στις αυξημένες προβλέψεις για βαριά συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων.

Οι συμμετοχές στις Παραχωρήσεις

Στις παραχωρήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνονται οι εταιρείες αυτοκινητοδρόμων (ΝΕΑ ΟΔΟΣ και Κεντρική Οδός), στις οποίες η εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών, καθώς και η παραχώρηση για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, στην οποία κατέχει το 32,46% των μετοχών.

Επίσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στον εξεταζόμενο τομέα συμμετέχει στην εταιρεία HELLAS SMARTICKET (με ποσοστό 70%), στην ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΧ και στην εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων, με 2.171 θέσεις.

Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Προς έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση του βόρειου τμήματος του Ε-65 (Τρίκαλα – Εγνατία Οδός)

Για τα μεγάλα έργα υποδομών μίλησε, χθες Τετάρτη 21 Απριλίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής στο συνέδριο της Capital Link. “Εστιάζοντας στον Κοινωνικό και Οικονομικό Μετασχηματισμό/ Βιώσιμη Ανάπτυξη: Περιβάλλον – Οικονομία- Κοινωνία”.

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στα έργα που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, μεταξύ των οποίων, ο ΒΟΑΚ και το βόρειο τμήμα του Ε-65 (Τρίκαλα – Εγνατία Οδός), αναφέροντας ότι εντός της εβδομάδας θα σταλεί η σύμβαση για τον Ε-65 προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Στις 18 Ιανουαρίου 2021, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέκρινε ως συμβατή με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς τη χρηματοδότηση του Αναδόχου για την κατασκευή του Βορείου Τμήματος (Τρίκαλα – Εγνατία), μήκους 70,5 χιλιομέτρων.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 442 εκατ. ευρώ και η διάρκεια κατασκευής του θα είναι τρία χρόνια. Θα έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ, καθώς και τέσσερις σήραγγες.

Όπως σημείωσε ο κ. Καραμανλής στο συνέδριο της Capital Link, ο Ε65 θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο στην απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας.

Θα συνδέει την Αθήνα με τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και με την Ιταλία μέσω του Λιμένα της Ηγουμενίτσας, καθώς και με τα Δυτικά Βαλκάνια και από εκεί, με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Με την ολοκλήρωσή του το ταξίδι από Λαμία έως και Εγνατία θα διαρκεί μια ώρα και 30 λεπτά, αντί των δύο ωρών και 30 λεπτά, που απαιτούνται σήμερα.

Σημαντική η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο συνέδριο της Capital Link, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε επίσης ότι προκειμένου να ενταχθεί ένα έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης έπρεπε να είναι ώριμο και να έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση πρότεινε προς ένταξη “πράσινα” δηλαδή φιλικά προς το περιβάλλον έργα, καθώς και έργα που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή μετάβαση, επομένως από υποδομές περιλαμβάνονται φράγματα και αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και μία σειρά σιδηροδρομικών έργων.

Αναφέρθηκε επίσης στο μεγάλο “πακέτο” για τη συντήρηση των γερασμένων υποδομών και για την οδική ασφάλεια, υπενθυμίζοντας το πρόγραμμα για 7.000 παρεμβάσεις στο δευτερογενές οδικό δίκτυο της χώρας, εκεί που γίνονται τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Με το μοντέλο των προτάσεων καινοτομίας που έχει εφαρμοστεί στην Ιταλία, όπως επισήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, “αντί να καθόμαστε να τσακωνόμαστε τι θα γίνει αυτή η μεγάλη ιδιοκτησία στην παραλιακή της Κρήτης, θα καλέσουμε τον ιδιωτικό τομέα και θα μας κάνει μία κοστολογημένη πρόταση”.

Σημείωσε ότι οι προτάσεις καινοτομίας θα αφορούν μεγάλα έργα προϋπολογισμού άνω των 200 εκ ευρώ και επισήμανε ότι: “Θα γλυτώνουμε τουλάχιστον δύο με τρία χρόνια μεγάλων καθυστερήσεων και απίστευτων διαβουλεύσεων και θα τελειώνουμε με αυτό το γαϊτανάκι που ρίχνει ο ένας την πολιτική ευθύνη στον άλλον”.

Όσον αφορά στα διόδια, επισήμανε ότι το μοντέλο των συμβάσεων παραχώρησης έχει λειτουργήσει, γιατί έτσι επιδοτείται η συντήρηση και λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων. Ανέφερε ότι και ένα μεγάλο κομμάτι του ΒΟΑΚ θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης, επομένως θα έχει διόδια. Τόνισε όμως ότι τα διόδια πρέπει να είναι λελογισμένα και να γίνεται χιλιομετρική χρέωση, όπως ήδη εφαρμόζεται στην Ολυμπία Οδό.