Κατηγορίες
LOGISTICS

Αποθήκες της GAC στην Ras Bufontas Free Zone του Κατάρ από την IBLS

Η IBLS ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε κυκλοφορία φακέλου δημοπράτησης για τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της πολυεθνικής εταιρείας Gulf Agency Company στην Ντόχα του Κατάρ, συνολικού προϋπολογισμού 125 εκατομμυρίων QR.

Η επένδυση της Gulf Agency Company (GAC) αφορά κτίρια συνολικής δόμησης 24.280 τ.μ., στη βιομηχανική περιοχή Ras Bufontas Free Zone, αποτελούμενη από εγκαταστάσεις: αποθήκευσης (A/C, Ψυγείο, Κατάψυξη), διοικητικών λειτουργιών, και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις πράσινου κτιρίου 2 STAR κατά GSAS (Global Sustainability Assessment System).

Οι υπηρεσίες της IBLS στο παρόν έργο αφορούν τις παρακάτω ενότητες:

-Diagnostic Study & Requirements Analysis,

-Preliminary Design & Project Analysis,

-Final Design – Supervision & Tender,

-Project Management, e. Commissioning Management.

Κατηγορίες
LOGISTICS

Αναμορφώνεται έως τα τέλη του έτους το θεσμικό πλαίσιο για την εφοδιαστική αλυσίδα

Στην αναμόρφωση έως τα τέλη του έτους του θεσμικού πλαισίου για την εφοδιαστική αλυσίδα προχωρούν τα υπουργεία Ανάπτυξης και Μεταφορών.

Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου έχει στόχο την εξάλειψη παθογενειών της υφιστάμενης κατάστασης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ευρύτερου κλάδου της αποθήκευσης και των εμπορευματικών μεταφορών.

Έμφαση θα δοθεί, μεταξύ άλλων, και στα agro – logistics, έπειτα από την πρόσφατη εξαγγελία περί δημιουργίας εμπορευματικού κέντρου στη Λάρισα.

Γενικότερα, εκτός από βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, κεντρική στόχευση αποτελεί – σε επιχειρησιακό επίπεδο – η ενίσχυση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, η σύνδεση του σιδηροδρόμου με λιμάνια και ΒΙΠΕ και η ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων και συνδυασμένων μεταφορών.

Σημειώνεται ότι, σε θεσμικό επίπεδο, η εφοδιαστική αλυσίδα αναγνωρίστηκε ως αυτόνομη οικονομική δραστηριότητα με το νόμο 4302/2014 «Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις».

Ο νόμος αυτός ορίζει την έννοια της εφοδιαστικής, τις δραστηριότητες και τις σχετικές με την εφοδιαστική επιχειρήσεις, την έννοια του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) και των σχετικών εγκαταστάσεων, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν ΚΥΑ για την ενεργοποίηση του νόμου και την βελτίωσή του.

Φ. Φωτ.