Κατηγορίες
https://www.metaforespress.gr/wp-content/uploads/2016/09/MOTORWAYS44.jpg

Σου αφαίρεσαν το δίπλωμα και οδηγείς με άλλο σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ

Η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ