Κατηγορίες
ΓΝΩΜΗ

Πιστοποίηση, μεταφορές και επιβατικό κοινό

Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι θεμελιώδης υπηρεσία στην κοινωνία μας και σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς άπτεται της ποιότητας των υποδομών, του τροχαίου υλικού και των συστημάτων οργάνωσης των παρόχων μεταφορικού έργου όμως, η αντιλαμβανομένη Ποιότητα και η ικανοποίηση των επιβατών είναι το απόλυτο κριτήριο για τις διοικήσεις Οργανισμών που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

Η ανάπτυξη συστήματος και η πιστοποίηση βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13816, αποτελεί εργαλείο διοίκησης για τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των πελατών/ επιβατών.

Τελικό ζητούμενο,  η αύξηση του αριθμού επιβατικου κοινού που επιλέγει το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο για τη μετακίνησή του.

Η πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ 13816, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό επιχειρησιακό εργαλείο για την εσωτερική αναδιάρθρωση των εταιρειών δημοσίας μεταφοράς. Μάλιστα, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η επίτευξη των στόχων κατά το πρότυπο ΕΝ 13816 αποτελεί βάση για τη χρηματοδότηση των αστικών συγκοινωνιών.

 

Η ανάπτυξη συστήματος και η πιστοποίηση βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13816, αποτελεί εργαλείο διοίκησης για τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των πελατών/ επιβατών

 

Με εργαλείο το  EN 13816, προωθούνται η φιλοσοφία και οι αρχές της ποιότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις καλούνται να στρέψουν την προσοχή τους στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών.

Η υιοθέτηση στρατηγικής, ο καθορισμός δεικτών ποιότητας των υπηρεσιών, η ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και διεξαγωγή μετρήσεων ικανοποίησης συμβάλλουν στην επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ13816, παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, ώστε οι Οργανισμοί παροχής επιβατικού μεταφορικού έργου να αναλάβουν ποσοτικές και ποιοτικές δεσμεύσεις για την παροχή των υπηρεσιών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών τους.

Οι δεσμεύσεις πρέπει να αναλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον σε οκτώ τομείς: χρόνος, άνεση, πληροφορίες, προσβασιμότητα, ασφάλεια, εξυπηρέτηση, εξυπηρέτηση πελατών και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση του προτύπου

Τα οφέλη για τους Οργανισμούς που υιοθετούν το πρότυπο και τις δεσμεύσεις που αυτό συνεπάγεται είναι πολλαπλά:

-Αυξημένη εμπιστοσύνη των χρηστών στην υπηρεσία μεταφοράς.

-Παροχή ελεγχόμενης υπηρεσίας, επιτρέποντας την εξοικονόμηση κόστους και διευκολύνοντας τη συνεχή βελτίωση.

Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ13816 είναι εφικτό να υιοθετηθεί από Ιδιωτικούς και Δημοσίους Φορείς, ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς και από εποπτεύουσες αρχές ή ρυθμιστικές αρχές και εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη στον τομέα επιβατικών μεταφορών.

Η πιστοποίηση EΝ 13816 για τις Επιβατικές Μεταφορές είναι ανοικτή σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, όπως:

-Μετρό – Προαστιακός Σιδηρόδρομος – Τράμ.

-Συγκοινωνίες επιβατών με αστικό λεωφορείο.

-Επιβατικές μεταφορές με τελεφερίκ (τελεφερίκ).

-Επιβατικές μεταφορές με τακτική μεταφορά ειδικής χρήσης (σχολικά λεωφορεία, εργαζόμενοι)

-Επιβατικές οδικές μεταφορές ΚΤΕΛ, Τουριστικά Λεωφορεία.

-Επιβατικές συγκοινωνίες με πλοίο (πορθμεία, τακτικές ακτοπλοϊκές γραμμές, τουριστικά σκάφη…).

-Επιβατικές μεταφορές με αεροπλάνο.

-Επιβατικές μεταφορές για υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων.

Η δομή του ΕΝ 13816 για την πιστοποίηση μεταφοράς επιβατών είναι συμβατή με άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως το ISO 9001 που αφορά στη Διαχείριση Ποιότητας, το ISO 14001 που σχετίζεται με την Περιβαλλοντική Διαχείριση, το ISO 45001 για την Υγιεινή και την Ασφάλεια καθώς και με το ISO 39001 που αφορά στην Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Η TÜV NORD Group είναι δέκατη σε κατάταξη στην Παγκόσμια Αγορά.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στους τομείς της ποιότητας, της ασφάλειας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος της ασφάλειας πληροφοριών, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και της επιχειρησιακής συνέχειας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει κατακτήσει την ηγετική θέση στον χώρο των Επιθεωρήσεων– Πιστοποιήσεων, προσφέροντας υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωσιμότητα και προστιθέμενη αξία.

Παράλληλα, έχει συνδέσει το όνομά της με τα μεγαλύτερα έργα Υποδομής και Ανάπτυξης της χώρας μας, συμβάλλοντας με τις υπηρεσίες της στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των κατασκευών.

Επιβεβαιώνοντας την κορυφαία θέση της στον κλάδο, μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 15.000 Συστήματα Διαχείρισης παρέχοντας πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές.

Βασιλική Καλαμποκίδου, 

Vice President System Certification TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Κατηγορίες
ΓΝΩΜΗ

Έξυπνη ηλεκτροδότηση για τη βιομηχανία

Αντίστοιχα με την υπόλοιπη οικονομία, οι βιομηχανίες βγαίνουν από ένα έτος που κυριαρχείται από την πανδημία COVID-19 – κάποιες σε καλύτερη θέση από άλλες, είτε λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, είτε λόγω της συγκεκριμένης δραστηριότητάς τους.

Ανεξάρτητα από το πώς έχουν ανταπεξέλθει στη χρονιά, αυτή τη στιγμή δίνεται η ευκαιρία να προχωρήσουμε ως μέρος της πράσινης ανάκαμψης μετά την πανδημία.

Ιδιαίτερα, καθώς αυτό το έτος αβεβαιότητας έριξε φως σε μία άλλη, διαφορετική επείγουσα πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κόσμος: την κλιματική αλλαγή.

Και έτσι, έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, με την κοινή αποδοχή να εδραιώνεται γύρω από την ανάγκη για συντονισμένη δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG). Αυτό ισχύει και για τον βιομηχανικό τομέα – ακόμη και για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες επεξεργασίας και κατασκευής.

Η δράση αυτού του τομέα είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι η βιομηχανία αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ άλλοι τομείς, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η γεωργία και τα νοικοκυριά έχουν αρχίσει να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η βιομηχανία δεν έχει αλλάξει, ακόμη και σε μια χώρα όπως η Γερμανία.

Τρεις μοχλοί για μείωση εκπομπών

Για την αντιμετώπιση αυτού, βλέπουμε τρεις μοχλούς να συμβάλλουν ώστε η βιομηχανία να επιδιώξει τη μείωση των εκπομπών και την αποδέσμευση από τον άνθρακα.

Ο πρώτος αφορά στη μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο χρήσης της ενέργειας, όπως είναι η υιοθέτηση λύσεων αποθήκευσης και η ενεργοποίηση εικονικών σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Δεύτερον, πρέπει να ψηφιοποιήσουμε τις λειτουργίες για να διασφαλίσουμε ότι η ενέργεια χρησιμοποιείται αποδοτικά.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή συσκευών IoT, αισθητήρων και λογισμικού. Τελευταίο, αλλά σίγουρα εξίσου σημαντικό, είναι η εφαρμογή έξυπνης ηλεκτροδότησης σε όλες τις διαδικασίες.

Από τα τρία αυτά σημεία, η έξυπνη ηλεκτροδότηση προσφέρει τις περισσότερες ευκαιρίες για αποδέσμευση από τον άνθρακα, αλλά μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από τα άλλα δύο.

Κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης, υπάρχουν δύο πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη: ο ενεργειακός εφοδιασμός στη βιομηχανική μονάδα, για παράδειγμα, ευκαιρίες για ανανεώσιμες αιολικές, ηλιακές και υδροηλεκτρικές πηγές μηδενικών εκπομπών άνθρακα και η ενεργειακή διαχείριση της μονάδας, όπως η διαχείριση της ζήτησης επιτηρούμενη από λογισμικό.

Ο λόγος για τον οποίο η ηλεκτροδότηση μπορεί να έχει τόσο μεγάλη επίδραση στην αποδέσμευση από τον άνθρακα είναι ότι η καθαρή ανανεώσιμη ενέργεια μπορεί να αντικαταστήσει διαδικασίες παραγωγής που μέχρι πρότινος βασίζονταν σε τεχνολογίες υψηλών εκπομπών, όπως οι γεννήτριες diesel.

Ως αποτέλεσμα, μια διαδικασία που παρήγαγε προηγουμένως υψηλές εκπομπές τώρα μπορεί να παράγει μηδενικές, εφόσον προμηθεύεται ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Όσον αφορά στην διαχείριση ενέργειας της μονάδας, οι ευκαιρίες ποικίλουν επειδή η ηλεκτροδότηση ανοίγει την πόρτα στην ψηφιοποίηση και την έξυπνη ηλεκτροδότηση. Αυτές, με τη σειρά τους, προσφέρουν ευκαιρίες όχι μόνο για ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά αυξάνουν τον κύκλο ζωής και  βελτιστοποιούν τα προϊόντα.

Αισθητήρες, δεδομένα και ΙοΤ

«Έξυπνη» ηλεκτροδότηση σημαίνει να προσθέσεις αισθητήρες και ΙοΤ πλατφόρμες που μπορούν να συλλέξουν τεράστιο όγκο δεδομένων.

Αυτά τα δεδομένα στη συνέχεια συγκεντρώνονται και αναλύονται από αλγόριθμους και λογισμικό για να βοηθήσουν τους υπευθύνους των μονάδων να εντοπίσουν ευκαιρίες αποδοτικότητας στο ενεργειακό σύστημα της εγκατάστασης και στις ευρύτερες λειτουργίες.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν βελτιστοποίηση παραγωγής, μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και προληπτικό έλεγχο λειτουργιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την αποδοτικότητα του συστήματος, όπως βλάβες εξοπλισμού.

Προχωρώντας ένα βήμα ακόμα, η ψηφιοποίηση μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη ενός ψηφιακού δίδυμου (digital twin) για τα συστήματα ισχύος της μονάδας.

Όταν η ψηφιοποίηση συνδυάζεται με τον βιομηχανικό αυτοματισμό, αναπτύσσονται και δοκιμάζονται μια σειρά από σενάρια λειτουργίας, ώστε να βρεθεί ο βέλτιστος συντονισμός συστημάτων και υπηρεσιών για χαμηλότερα ποσοστά σφαλμάτων και μειωμένο κόστος σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης.

Δύο πραγματικά παραδείγματα μπορούν να συμβάλλουν στην απεικόνιση του μεγέθους των διαθέσιμων ευκαιριών για τις βιομηχανίες.

-Η 200 ετών φινλανδική ζυθοποιία Sinebrychoff, μαζί με μια κοινοπραξία επενδυτών που περιλαμβάνει τη Siemens, κατασκευάζει ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία συνδεδεμένο στο δίκτυο (BESS).

Με προηγμένο λογισμικό που καθοδηγεί τις λειτουργίες του ενεργειακού συστήματος, το εργοστάσιο θα λειτουργεί ως εικονικός σταθμός παραγωγής ενέργειας (VPP), όχι μόνο βελτιστοποιώντας την ενεργειακή αποδοτικότητα του ζυθοποιείου, αλλά και επιστρέφοντας ενέργεια στον πάροχο του δικτύου.

Ως αποτέλεσμα, το εργοστάσιο θα επιτύχει βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα, και μια νέα πηγή εσόδων, καθώς θα πληρώνεται από τον πάροχο του δικτύου για να μειώνει τη ζήτηση στο δίκτυο σε συγκεκριμένες περιόδους – μια διαδικασία που ενεργοποιείται από το προηγμένο λογισμικό VPP και την επιτόπου αποθήκευση μέσω μπαταρίας.

-Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Gestamp, κατασκευαστής μεταλλικών εξαρτημάτων αυτοκινήτων στην Ισπανία. Διαθέτει πολλές διαδικασίες που απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας, χωρίς όμως να αποτυπώνεται αυτή η πραγματικότητα, ακόμη και όταν ερχόταν αντιμέτωπη με την αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Εγκαθιστώντας μετρητές ενέργειας και λύσεις επικοινωνίας που συνδέονται με ανάλυση δεδομένων (big data) σε 15 εργοστάσια σε έξι χώρες, η Gestamp μπόρεσε να εντοπίσει και να εφαρμόσει πρακτικές και βελτιώσεις που μείωσαν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 15% και τις εκπομπές CO2 κατά 14.000 τόνους ετησίως.

Μικρότερο αποτύπωμα, μεγαλύτερη επίπτωση

Κεντρικό στοιχείο της αποδέσμευσης του βιομηχανικού τομέα από τον άνθρακα είναι η αποδοτική διαχείριση της ενέργειας, και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να συμβεί αυτό είναι η έξυπνη ηλεκτροδότηση.

Για τους διαχειριστές εγκαταστάσεων, τα οφέλη περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ευελιξία παραγωγής, βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής και βελτιωμένη απόδοση. Αυτό ανοίγει την πόρτα στην αποδέσμευση από τον άνθρακα μέσω της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και σε σημαντικές ευκαιρίες για ενεργειακή αποδοτικότητα.

Με την εφαρμογή της έξυπνης ηλεκτροδότησης στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι εταιρείες μπορούν να συρρικνώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να υποστηρίξουν εθνικές και περιφερειακές δεσμεύσεις βιωσιμότητας, όπως η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) στην Ευρώπη.

Η πανδημία μας ανάγκασε να κάνουμε μια παύση και να επανεξετάσουμε σημαντικά το πώς λειτουργούμε. Για τις βιομηχανίες, τώρα είναι η ώρα να οικοδομήσουν το μέλλον ενσωματώνοντας την έξυπνη ηλεκτροδότηση στα σχέδια ανάκαμψης και ανάπτυξης μετά την πανδημία.

Τα αποτελέσματα δεν θα ωφελήσουν μόνο στη μείωση του κόστους, αλλά και το μέλλον για τους πελάτες τους, την κοινωνία και τον πλανήτη μας.

Matthias Rebellius, 

Matthias Rebellius appointed new CEO of Building Technologies Division | Press | Company | Siemens

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Siemens AG και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Smart Infrastructure

Κατηγορίες
ΓΝΩΜΗ

Οι επιπτώσεις του Brexit στις αερομεταφορές και στον τουρισμό

Αν και τα φώτα της δημοσιότητας μονοπωλεί – για δεύτερη χρονιά – το αντίκτυπο του Covid -19 στις αερομεταφορές και στον τουρισμό, σημαντικές αναμένεται να είναι επίσης οι επιπτώσεις από την αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Το ιστορικό του Brexit ξεκίνησε με το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016, οπότε το 51,9% των Βρετανών ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την ΕΕ, η οποία προβλεπόταν αρχικά για τις 29 Μαρτίου 2019.

Τελικά, πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2020, έπειτα από τρεις αναβολές της ημερομηνίας εξόδου και τρεις παρατάσεις που δόθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ΕΕ. Η Συμφωνία Αποχώρησης (Withdrawal Agreement) περιλαμβάνει έξι Κεφάλαια και τρία Πρωτόκολλα και προβλέπει ενδεκάμηνη μεταβατική περίοδο (1.2.2020 – 31.12.2020), που θα επέτρεπε στις δύο πλευρές να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα και να υιοθετήσουν συμφωνίες για όλο το φάσμα των μελλοντικών τους σχέσεων.

Στην Ελλάδα, με το νόμο 4652 που ψηφίστηκε στις 23 Ιανουαρίου 2020 ρυθμίζονται τα βασικά θέματα εθνικής αρμοδιότητας που προκύπτουν από την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης (δικαιώματα πολιτών, θέματα διαχωρισμού).

Στο νόμο περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για την περίπτωση μη συμφωνίας αποχώρησης (σενάριο no deal) στον χρηματοπιστωτικό, τουριστικό, ασφαλιστικό και μεταφορικό τομέα. Από 1η Ιανουαρίου 2021 αναμένονται επομένως μεγάλες αλλαγές στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καθώς το ΗΒ θα βγει από την Ενιαία Αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ, θα υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στους τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, των τελωνειακών διαδικασιών και των συνοριακών ελέγχων σε πρόσωπα και εμπορεύματα, καθώς και σε ζητήματα φορολογικά, υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά, κτηνιατρικά κλπ.

Oι αλλαγές στις αερομεταφορές

Στις αερομεταφορές ειδικότερα, αναμένονται τροποποιήσεις στις διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο και έξοδο επιβατών από τη Μ. Βρετανία, στους τελωνειακούς ελέγχους, στους δασμούς, ΦΠΑ και φόρους κατανάλωσης, στη μεταφορά μετρητών και ζώων συντροφιάς καθώς και στα δικαιώματα των επιβατών.

Το ενωσιακό δίκαιο σχετικά με τους ελέγχους προσώπων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ κάνει διάκριση μεταξύ των ελέγχων σε πολίτες της ΕΕ και σε υπηκόους τρίτων χωρών.

Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι έλεγχοι στους οποίους θα υποβάλλονται οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την είσοδο στον χώρο Σένγκεν και κατά την έξοδο από τον χώρο αυτό, θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Αυτό σημαίνει ότι οι διευκολύνσεις που παρέχονται στα σύνορα για τους πολίτες ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας σχετικά με τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας, δεν θα ισχύουν πλέον για τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, οι Βρετανοί υπήκοοι κατά την (απευθείας) είσοδό τους στη χώρα μας, θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο με λήξη δέκα ετών κατ’ ανώτατο όριο και τουλάχιστον τριών μηνών μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης.

Για διαμονή μικρής διάρκειας στον χώρο Σένγκεν, οι υπήκοοι του ΗΒ θα υπόκεινται σε περιορισμούς, με ανώτατο όριο τις 90 ημέρες διαμονής εντός διαστήματος 180 ημερών.

Επιπλέον, από την ημερομηνία αποχώρησης, τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ. Οι αποσκευές και άλλα αγαθά που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην ΕΕ από το ΗΒ θα υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους.

Για τα προσωπικά είδη των ταξιδιωτών και ορισμένα άλλα αντικείμενα παρέχονται απαλλαγές από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ και, κατά περίπτωση, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Επίσης, οι Βρετανοί δικαιούνται επιστροφή του ΦΠΑ που κατέβαλαν για εμπορεύματα που αγόρασαν κατά τη διαμονή τους σε χώρα της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν τα εν λόγω εμπορεύματα στο τελωνείο κατά την αναχώρησή τους, μαζί με τα έγγραφα επιστροφής του ΦΠΑ.

Αναφορικά με τα ζώα συντροφιάς -σκύλους, γάτες και ικτίδες- που συνοδεύουν τους ταξιδιώτες που προέρχονται από το ΗΒ, τα ευρωπαϊκά διαβατήρια ζώων συντροφιάς που έχουν χορηγηθεί πριν από την ημερομηνία δεν θα είναι πλέον έγκυρα έγγραφα για ταξίδια σε οποιοδήποτε από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Επιπλέον, το δίκαιο της Ένωσης απαγορεύει την εισαγωγή από τρίτες χώρες ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων, και άλλων αντικειμένων, λόγω του φυτοϋγειονομικού κινδύνου που εμπεριέχουν.

Παρομοίως, απαγορεύεται η εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης, όπως το κρέας, το γάλα και το τυρί, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα το παιδικό γάλα σε σκόνη, οι παιδικές και ειδικές τροφές ή ειδικά επεξεργασμένες ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους.

Σχετικά με τη μεταφορά μετρητών, το δίκαιο της Ένωσης απαιτεί από τα πρόσωπα που εισέρχονται στην ΕΕ ή εξέρχονται από αυτή μεταφέροντας ποσά αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ (ή αντίστοιχα ποσά σε άλλα νομίσματα), σε μετρητά ή σε διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή (ευκόλως μετατρέψιμους τίτλους όπως επιταγές εις τρίτον), να υποβάλλουν δήλωση στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους μέσω του οποίου εισέρχονται στην ΕΕ ή εξέρχονται από αυτή.

Τα δικαιώματα των επιβατών

Σημαντικό κεφάλαιο στις επερχόμενες αλλαγές, αποτελεί το ζήτημα των δικαιωμάτων των επιβατών. Το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει ένα σύνολο δικαιωμάτων για τους επιβάτες όχι μόνο αεροπλάνων, αλλά και πλοίων, λεωφορείων και πούλμαν και τρένων.

Τα δικαιώματα αυτά αφορούν την ενημέρωση, την επιστροφή ναύλων και την αλλαγή διαδρομής, την αποζημίωση, την αρωγή και φροντίδα, το δικαίωμα επανόρθωσης, και τα ειδικά δικαιώματα για άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.

Από την ημερομηνία αποχώρησης, τα δικαιώματα των επιβατών στην ΕΕ δεν θα ισχύουν ενδεχομένως πλέον για τα ταξίδια μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ή μπορεί να είναι περιορισμένα.

Ειδικότερα για τις αερομεταφορές, από την ημερομηνία αποχώρησης, τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών θα παύσουν να ισχύουν για πτήσεις με μη κοινοτικό αερομεταφορέα από αερολιμένα που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό αερολιμένα που βρίσκεται στην ΕΕ.

Τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών που παρέχει το δίκαιο της ΕΕ θα εξακολουθήσουν ωστόσο να ισχύουν για πτήσεις που αναχωρούν από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό αερολιμένα που βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ-27, οι οποίες εκτελούνται από κοινοτικό μεταφορέα, καθώς και για πτήσεις που αναχωρούν από την ΕΕ-27 με προορισμό αερολιμένα που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες εκτελούνται από οποιονδήποτε μεταφορέα.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει, επομένως, να γνωρίζουν ότι, ανάλογα με τον αερομεταφορέα που επιλέγουν, ορισμένα δικαιώματα των επιβατών που αναγνωρίζει το ενωσιακό δίκαιο δεν θα ισχύουν πλέον για πτήσεις με προορισμό την ΕΕ.

Το δίκαιο της Ένωσης που παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικώς δεν θα εφαρμόζεται πλέον στα αεροπορικά δρομολόγια τα οποία, από την ημερομηνία αποχώρησης.

Ωστόσο, ορισμένα δικαιώματα, όπως η παροχή συνδρομής από τους αερομεταφορείς, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τους επιβάτες πτήσεων που αναχωρούν από αερολιμένα του Ηνωμένου Βασιλείου με προορισμό αερολιμένα της ΕΕ-27 εφόσον ο αερομεταφορέας που εκτελεί την πτήση είναι κοινοτικός αερομεταφορέας.

Οι εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο του Brexit

Ο αντίκτυπος των παραπάνω νέων δεδομένων στον εισερχόμενο Βρετανικό τουρισμό δεν αναμένεται να είναι θετικός. Η πτώση της στερλίνας, που έχει φτάσει το 4,48% από το 2016 που έγινε το δημοψήφισμα για την έξοδο της Μ. Βρετανίας, αυξάνει την τιμή του συναλλάγματος για τους Βρετανούς, καθιστώντας «αλμυρά» τα τουριστικά πακέτα διακοπών.

Αν και δεν υπάρχει απαίτηση έκδοσης τουριστικής βίζας, η ανασφάλεια, η άγνοια, και μια γενικότερη ανωμαλία που αναμένεται στις μεταφορές και τις σχέσεις των πολιτών των δύο κρατών αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ροής των τουριστών, με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι οι Βρετανοί τουρίστες αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά για τη χώρα μας, με τα έσοδα από τη συγκεκριμένη αγορά να φτάνουν τα δύο δισ. ετησίως.

Οι επιπτώσεις αυτές αναμένονται ιδιαίτερα έντονες στα νησιά που παραδοσιακά υποδέχονται το μεγαλύτερο όγκο της βρετανικής τουριστικής κίνησης. Στην Κρήτη και στη Ρόδο η Βρετανική αγορά κατέχει τη μερίδα του λέοντος, ενώ άμεσα επηρεάζεται και το νησί της Ζακύνθου, όπου περίπου δύο στους τρεις τουρίστες είναι Βρετανοί.

Τέλος, όσο θα εξελίσσεται η διαδικασία αποχώρησης της Μ. Βρετανίας από την Ε.Ε. και θα προχωρούν οι αναμενόμενες διαπραγματεύσεις για τη σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, θα προκύπτουν νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, είναι αναγκαίο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να επιδείξουν ψυχραιμία και επαγγελματισμό, προωθώντας, με όσα μέσα διαθέτουν, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας στη Βρετανική τουριστική αγορά.

Ελένη Παρασκευή Παράσχη,              NaturaZante: "Κορωνοϊός: Κρίση υγείας ή κρίση ταυτότητας;" με την Δρ Ελένη Παράσχη ["Lectures Αληθώς", 14.12.2020] 

Διδάκτωρ Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναδημοσίευση από το Air Letter (τεύχος 18) της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης