Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

lol102

Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

lol100

Ξεκινήσαμε μὲ τὴν πρόθεση νὰ ἀπαντοῦμε σὲ ἐρωτήματα χρηστῶν ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἱστολογήσουν πολυτονικὰ στὸ WordPress. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, πολλὰ ἀπ’ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα ἀπαντήθηκαν κι ἔτσι σήμερα τὸ ἱστολόγιό μας λειτουργεῖ συμπληρωματικὰ πρὸς τὸ “The Polytonic Project” μὲ εἰδήσεις γιὰ προϊόντα λογισμικοῦ ποὺ ἐξυπηρετοῦν τοὺς χρῆστες τοῦ πολυτονικοῦ, ἀλλὰ καὶ ἄρθρα εὐρυτέρου ἐνδιαφέροντος.