Κατηγορίες
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η επίδραση της πανδημίας στην ΑΝΕΚ: -52% οι επιβάτες, -28,4% τα έσοδα και ζημιές 15,1 εκατ.

Εμφανής είναι η αρνητική επίδραση της πανδημίας στην ακτοπλοΐα, συμπαρασύροντας και την ΑΝΕΚ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το 2020 η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 επέφερε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Οι προσπάθειες για την αντιμετώπισή της και η εφαρμογή έκτακτων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις επέφεραν μεγάλες απώλειες εσόδων στις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών.

Ειδικότερα, στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, οι αυστηροί περιορισμοί και απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν στη μετακίνηση των επιβατών από και προς την Ιταλία και τα νησιά, οδήγησαν σε κάθετη πτώση της επιβατικής κίνησης τόσο στις γραμμές της Αδριατικής όσο και στην ακτοπλοΐα.

Επιπρόσθετα, η αισθητά μειωμένη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και η εφαρμογή, κατά τη θερινή περίοδο, μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης, συνέβαλλαν περαιτέρω στη συρρίκνωση του μεταφορικού έργου.

Η ΑΝΕΚ προσπάθησε να αντισταθμίσει τη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών του 2020, προχωρώντας σε αναδιάρθρωση δρομολογίων, εφαρμόζοντας τα κρατικά εργαλεία στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων και συγκρατώντας τις λειτουργικές δαπάνες.

Τα παραπάνω μέτρα, σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών των καυσίμων, περιόρισαν ως ένα βαθμό τη μεγάλη ζημιά που προέκυψε από τη μείωση των εσόδων.

Σε λειτουργικό επίπεδο, το 2020 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, ενώ συνεχίστηκε η εκναύλωση ενός πλοίου στο εξωτερικό.

Εκτελώντας 2% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2020 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 497 χιλιάδες επιβάτες έναντι 1.044 χιλ. το 2019 (μείωση κατά 52%), 115 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 202 χιλ. (μείωση κατά 43%) και 121 χιλ. φορτηγά έναντι 129 χιλ. (μείωση κατά 7%).

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα της σημαντικής επίδρασης της πανδημίας στη δραστηριότητα, το 2020 σε σχέση με το 2019, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ εμφάνισε σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ενώ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έναντι κερδών την προηγούμενη χρήση.

Κύκλος εργασιών

Μείωση κατά € 49,4 εκατ. παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2020, ο οποίος ανήλθε σε € 124,5 εκατ. έναντι € 173,9 εκατ. τη χρήση 2019. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 110,0 εκατ. έναντι € 157,0 εκατ.

Καθαρά αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2020 ανήλθαν σε ζημιές € 14,1 εκατ. έναντι κερδών € 3,8 εκατ., ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 15,1 εκατ. έναντι κερδών € 2,6 εκατ.

Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής για το 2020 ανήλθαν σε ζημιές € 14,7 εκατ. έναντι κερδών € 2,7 εκατ.

Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετατροπής μέρους του ομολογιακού δανείου (Μ.Ο.Δ.) της εταιρείας σε κοινές μετοχές.

Με τη μετατροπή των εν λόγω ομολογιών επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 10,8 εκατ. με την έκδοση 36.146.665 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 67,4 εκατ. διαιρούμενο σε 224.801.557 κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

«Η πρόοδος του προγράμματος εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 έχει ενισχύσει τις θετικές προοπτικές για μερική οικονομική ανάκαμψη εντός του 2021.

Ωστόσο, η μεγάλη μείωση του μεταφορικού έργου του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας, λόγω της πανδημίας και των περιορισμών των μετακινήσεων, συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2021.

Ιδιαίτερα κρίσιμη θα είναι η πορεία του μεταφορικού έργου κατά τη θερινή περίοδο όπου πραγματοποιούνται οι υψηλότερες πωλήσεις του Ομίλου», αναφέρει η ΑΝΕΚ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *